​Digitaal procederen is een stapje dichterbij gekomen. Onlangs heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel dat dit in eerste aanleg mogelijk maakt, aangenomen. Ook de motie van CDA-Kamerlid Oskam, waarin staat dat digitaal procederen al van start kan gaan een half jaar nadat drie van de vier benodigde wetsvoorstellen door het parlement zijn, kon op instemming van de Kamer rekenen.

Eerste voorstel


Het wetsvoorstel dat nu is aangenomen, is het eerste van de vier. Het tweede wetsvoorstel (over digitalisering van procedures in hoger beroep), ligt inmiddels bij de Tweede Kamer, maar staat nog niet op de behandelagenda. De invoeringswetten zijn nog niet ingediend. Volgens de oorspronkelijke planning zouden de nieuwe werkwijzen per 1 januari 2016 van start kunnen gaan, maar mocht dat niet lukken, dan zijn er twee alternatieve scenario's. Deze voorzien in invoering van de nieuwe werkwijzen per 1 april of 1 juli 2016.
Delen: