Het aantal rechtszaken is in 2014 gestegen met ongeveer 2% ten opzichte van 2013. Dat staat in het Jaarverslag Rechtspraak 2014, dat in april is verschenen.

Met de toename van het aantal zaken van 2% komt het totaal aantal rechtszaken op ruim 1,75 miljoen. Tweederde daarvan betreft civiel recht. In een kwart van de zaken gaat het om strafrecht en de rest bestaat uit bestuursrecht. De stijging van het aantal rechtszaken is deels te verklaren uit de stijging van het aantal zaken rond bewind en ondertoezichtstellingen van meerderjarigen. Maar ook het aantal ambtenarenzaken bij de bestuursrechter verdubbelde, mede door de reorganisatie bij de politie. Andere stijgers zijn familiezaken, beroepsprocedures bij verkeersboetes en belastingzaken.

Delen: