Hoewel de Eerste Kamer nog moet besluiten over de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren, zijn diverse overheden al druk bezig met de plannen voor de uitvoering ervan. Met de wet, die 2,5 jaar na goedkeuring van de Eerste Kamer in werking treedt, worden (rijks)ambtenaren ‘gewone’ werknemers. Daarmee verandert er uiteraard heel veel.

Bij de voorbereidingen op de invoering van de wet slaan vier overheden de handen ineen: de Rijksoverheid (in het bijzonder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO) en Unie van Waterschappen (UvW). Medewerkers van defensie, de politie en de rechterlijke macht zijn van de wet uitgezonderd.

Normale arbeidsovereenkomst

Met de nieuwe wet komt er een einde aan de eenzijdige aanstellingsbesluiten waarmee ambtenaren nu in dienst worden genomen. Daarmee is meteen ook het ingewikkelde systeem van bezwaar- en beroepsprocedures verleden tijd. Ambtenaren krijgen een ‘normale’ arbeidsovereenkomst. De Ambtenarenwet blijft wel gehandhaafd, maar die regelt straks alleen nog datgene dat specifiek verbonden is aan werken bij de overheid. Ambtenaren blijven dus wel ambtenaren, maar de arbeidsverhoudingen bij de overheid worden gelijk aan die in het bedrijfsleven.

Mobiliteit vergemakkelijken

Daarmee wordt ook de mobiliteit tussen de overheid en het bedrijfsleven vergemakkelijkt. Nu komt het nog (te) vaak voor dat ambtenaren ‘vastroesten’ en niet de overstap maken naar een andere baan. Ze willen of durven de overheid niet te verlaten en dat komt de mobiliteit niet ten goede. Door de arbeidsverhoudingen tussen overheid en bedrijfsleven gelijk te trekken, groeit de mobiliteit tussen deze twee tot nu toe gescheiden werelden, zo is het idee.

Juridische expertise

Dat vraagt echter wel veel van HR-medewerkers en juristen met arbeidsrecht als expertise die nu in dienst zijn van de overheid. Zij moeten bij- of omgeschoold worden op het gebied van privaatrecht. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft de taak op zich genomen om deze bij- en omscholing te ondersteunen.

Volg de weg die dit wetsvoorstel aflegt hier.

Delen: