Het Openbaar Ministerie komt onder strenger toezicht te staan. Dat heeft minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) besloten na de vertrouwenscrisis die is ontstaan onder enkele leidinggevende magistraten.

In een brief aan de Tweede Kamer laat Grapperhaus weten het toezicht te verscherpen. Daarmee komt hij een belofte aan de Kamer na van eind 2019. Kamervragen waren gesteld naar aanleiding van de geheime en verzwegen relatie tussen hoofdofficieren Marc van Nimwegen en Marianne Bloos. Een onafhankelijke commissie deed vervolgens een feitenonderzoek naar de twee en kwam tot de conclusie dat sprake zou zijn van een "gebrek aan ethisch leiderschap" binnen het OM.

Orde op zaken

Nimwegen gaat op zijn beurt het Openbaar Ministerie voor de rechter dagen, omdat deze organisatie hem onrechtmatig zou hebben behandeld. Voor Grapperhaus reden om orde op zaken te stellen. Procureur-generaal bij de Hoge Raad, Jos Silvis, is bereid gevonden het OM beter in de gaten te houden. Dat viel al binnen zijn takenpakket, maar onderzoek was sporadisch en thematisch. In de nieuwe situatie zal er onderzoek gedaan worden naar aanleiding van incidenten of “uitvoering in het algemeen”.

Tevens zal de PG in de toekomst zelf het initiatief kunnen nemen voor onderzoek binnen het OM. De PG zal in zijn onderzoeken toetsen of door het OM de wettelijke voorschriften naar behoren zijn gehandhaafd. De Minister laat weten met grotere regelmaat met de procureur-generaal te zullen overleggen, "daarbij uiteraard de zelfstandigheid van het OM respecterend". Hij voegt toe dat de details van de taakverruiming nog uitgewerkt moeten worden en dat hij kijkt naar de mogelijkheid voor capaciteitsuitbreiding.

Meer integriteit

Grapperhaus laat de Kamer eveneens weten dat in het kader van de ‘Fokkens-aanpak’ het Bureau Integriteit Openbaar Ministerie zal worden versterkt. Er komen meer medewerkers en de positie van de integriteitsonderzoekers van het OM zal worden verbeterd.

Bronnen: AD, NRC, Mr-online, Volkskrant

Delen: