Als het aan minister Dekker ligt kunnen Rechtbanken en gerechtshoven elkaar straks helpen als een gerecht te kampen heeft met een tijdelijk gebrek aan voldoende zittingscapaciteit.

Dat staat in een wetsvoorstel dat de minister begin dit jaar naar de kamer stuurde. Nu is de situatie zo dat enkel eenvoudige zaken overgedragen kunnen worden, en dat daar de nodige haken en ogen aan zitten. Het wetsvoorstel van Dekker moet het vooral eenvoudiger maken zaken over te dragen.

Snelle rechtsgang in belang burger

Minister Dekker zei in een toelichting: “Om een kwalitatief goede en toegankelijke rechtspraak te waarborgen wil ik zoveel mogelijk voorkomen dat de behandeling van een zaak vertraagt. Als de gerechten elkaar makkelijker kunnen helpen, kan een rechtszaak sneller weer doorgaan. Dat is ook van belang voor rechtzoekenden.”

Vanuit de Nederlandse vereniging voor Rechtspraak (NVvR) klinkt nu kritiek. Daarbij gaat het bovenal om de invloed die de minister zelf krijgt. Het NVvR laat via de eigen kanalen weten:

Bepaald wordt dat de minister een of meerdere gerechten kan aanwijzen ter tijdelijke ondersteuning van een ander gerecht, indien dit "noodzakelijk is als gevolg van een gebrek aan voldoende zittingscapaciteit". Begrippen als "tijdelijk", "noodzakelijk" en "gebrek aan voldoende zittingscapaciteit" zijn echter ten onrechte niet nader ingevuld, ook niet in de memorie van toelichting. De minister kan deze begrippen dus naar eigen inzicht invullen.

De minister kan als de nieuwe wet straks wordt aangenomen zonder overleg met de betreffende rechtbanken, zelf beslissen of een of meerdere zaken verplaatst moeten worden. Dit geeft de politiek de mogelijkheid verregaande invloed uit te oefenen in het rechterlijk domein. De NVvR noemt dit 'staatsrechtelijk gezien zeer onwenselijk.'

Lang reizen

Los van het de staatsrechtelijke kwestie is het volgens de NVvR ook niet prettig voor burgers als zij straks ineens een heel eind moeten reizen om een verplaatste rechtszaak te kunnen volgen. Gevreesd wordt dat de kloof tussen burger en politiek en tussen burger en rechtspraak nog groter wordt.

De minister heeft kennis genomen van de kritiek maar ziet geen reden het wetsvoorstel aan te passen.

Bronnen: NVVR, mr-online

Delen: