Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming wil dat strafzaak en schadevergoeding uit elkaar gehaald worden. Daartoe diende hij een wetsvoorstel in. Ook de Raad voor de rechtspraak staat hier positief tegenover.

In de huidige situatie bepaalt de strafrechter vaak welke schadevergoeding een slachtoffer krijgt. Als de rechter de situatie rondom de schade echter te complex vindt, kan hij besluiten de zaak te splitsen. Een civiele rechter moet zich dan uitspreken over de hoogte van de schadevergoeding. In de huidige situatie moet het slachtoffer die zaak zelf aanhangig maken. Dat blijkt in de praktijk voor sommige slachtoffers een te hoge drempel. De gang naar de rechter is nu eenmaal niet voor iedereen even eenvoudig.

In de nieuwe situatie, als het wetsvoorstel van Dekker aangenomen wordt, zal de zaak automatisch doorverwezen worden naar een gespecialiseerde rechter. Dat zal betekenen dat slachtoffers soms langer op hun geld moeten wachten. Daarom zou de Raad van de rechtspraak graag zien dat de huidige voorschotregeling behouden blijft. Nu is het namelijk zo dat als een dader niet kan betalen, de staat het voorschot betaalt. De staat schiet dus even voor, en de dader kan beginnen met zijn schuld af te werken.

In het huidige wetsvoorstel is deze voorschotregeling niet opgenomen. De Raad zou graag zien dat deze in enige vorm terugkeert, maar staat voor de rest zeer positief tegenover een vereenvoudiging van het schadevergoedingsproces bij strafzaken.

Bronnen: Rechtspraak.nl, Mr-online

Delen: