De afgelopen maanden was de rechtspraak met enige regelmaat negatief in het nieuws. Dan ging het vooral om het digitaliseringsproject KEI, dat financieel zo zwaar op de rechtspraak drukte dat het in de problemen kwam. Inmiddels ligt er een uitgebreid rapport waaruit blijkt dat de rechtspraak de komende jaren niet zelf uit het dal zal kunnen klimmen.

KEI speelt in de malaise een grote rol. Daarnaast zijn er, zo valt in het rapport te lezen, een aantal andere oorzaken. Zo krijgt de rechtspraak een vast bedrag per afgehandelde zaak. Het aantal rechtszaken is de laatste jaren echter teruggelopen, onder meer door de opkomst van mediation. Een logisch voortvloeisel is ook dat de zaken die nog wel voor de rechter komen, complexer zijn geworden en dus meer tijd vergen. De beloning is echter niet gekoppeld aan de belasting op het rechtssysteem, maar is een vast bedrag. Een oplossing zou kunnen zijn de beloning per zaak aan te passen aan de complexiteit of de tijd die een zaak vergt.

Mogelijke maatregelen om het tij te keren

De samensteller van het rapport, Boston Consulting Group (BCG), komt verder nog met een aantal mogelijke maatregelen. Zo adviseren zij het verminderen van vermijdbare aanhoudingen en intrekkingen door logistieke optimalisatie bij de afdeling strafrecht, het optimaliseren van de samenwerking tussen rechterlijke ambtenaren en juridische ondersteuning en het inrichten van een structureel evaluatieproces tussen de Rechtspraak en J&V over wetgeving. Daarnaast het vervangen van externen door internen, vooral op facilitaire functies zoals IT. Het inhuizen van huurders en afstoten van locaties en het afschaffen van de verplichting tot aangetekend versturen.

De rechtspraak heeft zich al uitgesproken over één van de mogelijk kostenbesparende maatregelen. Het afstoten van rechtbanklocaties is voor de raad onbespreekbaar. Ook politiek is hier geen draagvlak voor, omdat het de toegang tot het recht voor burger verder in het nauw komt.

De Raad voor de Rechtspraak gaat met minister Dekker in gesprek over de problemen. BCG schat de jaarlijkse tekorten in de rechtspraak op ongeveer 50 miljoen euro per jaar. De verwachting is dat dit bedrag de komende jaren nog zal stijgen. De Raad en de minister gaan kijken hoe het tij te keren. Het rapport zal daarbij als leidraad gelden.

Het hele rapport kunt u hier lezen.

Gerelateerd:

Bronnen: Rechtspraak.nl, NJB, NU

Delen: