De rechtspraak gaat toch weer verder met de digitalisering van het procederen. Eerder werd bericht dat het KEI-project, waarbij de rechtspraak grotendeels gedigitaliseerd zou worden, definitief mislukt was. De Raad voor de rechtspraak en minister Dekker trokken de stekker uit het project. Voornaamste reden waren de kosten. Die bedroegen inmiddels mee dan 200 miljoen euro. Inmiddels is er toch sprake van een voorzichtige doorstart en ligt er een basisplan.

Dit basisplan is in alles een stuk minder ambitieus dan het oorspronkelijke KEI-project. Daarin was de doelstelling om in een paar jaar tijd de gehele rechtspraak te digitaliseren en te automatiseren. Tegelijkertijd moest het procesrecht, zeg maar alle regels rondom procederen, eenvoudiger gemaakt en tevens gedigitaliseerd. Alle administratieve handelingen van rechters en rechterlijk personeel op de rechtbanken moesten ook gedigitaliseerd worden.

Voorzichtige start nieuw plan

Het basisplan gaat in eerste instantie alleen over bestuursrecht en civielrecht. In het strafrecht, asielrecht en in veel faillissementszaken, waar al digitaal werd gewerkt, blijft dat het geval. Het plan houdt verder in dat er een geleidelijke invoering plaatsvindt waarbij zaak voor zaak wordt gewerkt. Ook beperkt de invoering zich in eerste instantie tot een gerechtshof. Pas als de ervaringen positief zijn wordt het plan uitgerold naar andere gerechtshoven.

Minister Dekker noemt het plan - in combinatie met een nieuwe IT-organisatie - "een goede basis om een volgende stap te zetten.” KEI was destijds begroot op 7 miljoen euro en werd stopgezet toen de kosten boven de 200 miljoen euro uitkwamen. Voor dit nieuwe basisplan is voor 2019 een raming gemaakt van 11 miljoen euro. 

Overigens lopen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland nog steeds pilots met KEI. De Raad wil die pilots al langere tijd stopzetten, maar daarvoor is een wetswijziging nodig. Daartoe is de Raad nu in overleg met het ministerie. Mogelijkerwijs zal getracht worden om het verplichte element, waartoe het ook in de wet is opgenomen, om te zetten in een facultatief element. Dat is althans de wens van de Raad. De minister zal onderzoeken in hoeverre dit tot de mogelijkheden behoort.

Gerelateerd:

Digitalisering rechtspraak mislukt
Noodklok digitale rechtspraak
Digitaal procederen vanaf 2017
Rechtspraak 2.0 vereist rechter 2.0
Digitalisering procedures stap dichterbij

Bronnen: NRC, Rechtspraak.nl

Delen: