Het CBS bracht dit nieuws naar buiten met de jaarlijkse publicatie van het rapport Criminaliteit en rechtshandhaving. Het rapport heeft als doel ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart te brengen. De huidige editie richtte zich daarbij expliciet op de afgelopen tien jaar. 

De politie registreerde in 2017 bijna 831 duizend misdrijven. Dat is 11 procent minder dan een jaar eerder en ruim een derde minder dan in 2007. Die daling is merkbaar in het hele strafrechtelijke systeem. Zowel aan de kant van de overheid, bij o.a. politie en openbaar ministerie, als aan de kant van de strafrechtadvocatuur.

Advocaten in het nauw

Een beroepsgroep die het al langer lastig heeft omdat de overheid al jaren bezuinigt op de gefinancierde rechtsbijstand, is de zogenaamde pro deo advocatuur. Zo meldde het AD eerder al dat er weinig nieuwe advocaten in het strafrecht meer bijkomen, nadat de aanwas lang vrijwel helemaal stillag. Onderzoek van de onafhankelijke commissie-Van der Meer wees vorig jaar al uit dat de advocaten die dit werk doen te weinig betaald krijgen in verhouding tot de uren die ze maken.

Mocht het nu toch weer komen tot een stijging van de criminaliteit, dan dreigt een groot tekort. Die stijging ligt echter niet in de lijn der verwachting, nu de daling die over de afgelopen tien jaar te zien is structureel van aard lijkt. Daarbij dient wel aangetekend te worden dat de statistieken alleen de geregistreerde criminaliteit laten zien. Van verscheidene criminele handelingen wordt in de praktijk zelden of nooit aangifte gedaan. Voorbeelden zijn kleinere vergrijpen zoals diefstal en huisvredebreuk, maar ook slachtoffers van cybercriminaliteit stappen in de praktijk zelden naar de politie. 

Daarnaast is er nog een grote hoeveelheid slachtofferloze delicten, waarbij er dus ook geen aangifte gedaan kan worden. Delicten gerelateerd aan de handel in verdovende middelen zijn hierbij de meest voorkomende. Het komt dan in zijn geheel aan op de pakkans. Exacte cijfers daarvan ontbreken. Wel is duidelijk dat bij zaken die uiteindelijk voor de strafrechter komen in liefst 9 van de 10 gevallen vorig jaar een schuldigverklaring uitgesproken werd. In  de overige tien procent van de zaken werd de verdachte vrijgesproken. In de zaken in 2017 waarin het kwam tot een veroordeling was een gevangenisstraf  de meest opgelegde straf, gevolgd door de taakstraf. In totaal legden de rechters 102 duizend straffen op. 

Gerelateerd: Megaschikkingen voor de rechter

Bronnen: Rechtspraak.nl, NJB, Mr-online, advocatenblad, AD

Delen: