De rechtbank in Limburg heeft besloten dat het voor burgers voortaan mogelijk moet zijn een X in het paspoort op te laten nemen op de plaats waar nu het geslacht staat. De zaak was aanhangig gemaakt door een 57-jarige Nederland die zich noch man noch vrouw voelde. De rechter in Roermond achtte de tijd rijp genderneutraliteit nu te erkennen, nadat het Hof in 2007 een soortgelijke claim had afgewezen. De rechtbank redeneert dat gelet op de maatschappelijke en juridische ontwikkelingen, de tijd nu wel rijp is voor erkenning van een derde gender. In 2007 jaar was Nepal het eerste land ter wereld wat het derde geslacht in de wet opnam. Duitsland volgde in 2013 als eerste Europese land.

Politiek mandaat

Met de uitslag ligt er nu een mandaat richting de politiek om ook wettelijk aan de gang te gaan met deze casuïstiek. Het COC. De belangenorganisatie voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (LHBTI’s) onderschrijft dit. Het COC roept bij monde van voorzitter Tanja Ineke roept de ministers Ingrid van Engelshoven (Emancipatie), Kajsa Ollongren (BZK) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) op om nu snel met een stappenplan te komen ter afschaffing van verplichte geslachtsregistratie. Het doorhalen van de categorie geslacht met een X, zoals de Roermondse rechtbank nu voorstelt, zou daarvan onderdeel moeten uitmaken.

Zelfbeschikking weegt zwaarder

Belangrijke afweging voor de rechter was Daarvoor biedt het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) wel mogelijkheden, voorspelt de rechter. Het EVRM schrijft voor dat er een ‘fair balance’ moet zijn tussen het algemeen belang en dat van individuen. En van die fair balance is in het geval van deze betrokkene geen sprake. De zelfbeschikking van de persoon is in het geding zolang die zich niet kan identificeren met het gewenste geslacht. De rechter vindt dat die zelfbeschikking zwaarder weegt dan het naleven van de wet. Het algemeen belang komt namelijk niet in gevaar als de persoon zich noch als man, noch als vrouw laat registreren.

Wetgever aan zet

Om registratie als derde gender (als “X”) mogelijk te maken is een wetswijziging noodzakelijk. De rechtbank is van oordeel dat het verzoek om in de geboorteakte van belanghebbende op te nemen “het geslacht van het kind is niet kunnen worden vastgesteld” zoals de tekst van artikel 1:19d BW luidt, wel kan worden toegewezen. De wetgever is nu aan zet.

Bron: rechtspraak.nl

Delen: