De Raad voor de rechtspraak ziet bezwaren voor het experimenteren met legale teelt en verkoop van wiet.

Raad voor de rechtspraak uit bezwaren tegen proef met legale wiet

Een wetsvoorstel dat een experiment mogelijk maakt met legale teelt en verkoop van hennep, stuit op bezwaren, zo schrijft de Raad voor de rechtspraak aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De proef is niet in overeenstemming met internationale verdragen en er ligt willekeur op de loer bij de selectie van telers en coffeeshops die mee mogen doen. Dat kan leiden tot juridische procedures, stelt de Raad.

Legaal telen en verkopen in 10 gemeenten

De regering wil maximaal 10 gemeenten aanwijzen waarin coffeeshops 4 jaar lang hennep kunnen verkopen zonder dat dat strafbaar is. Ook worden telers aangewezen, die uitsluitend voor dit experiment hennep telen. Als deelnemers zich niet aan de voorwaarden van het experiment houden, is de Opiumwet van toepassing. Een adviescommissie buigt zich over de vraag hoe de selectie van gemeenten, het toezicht en de handhaving precies worden geregeld. Dat wordt vastgelegd in een algemene maatregel van bestuur. De inhoud daarvan is nog niet bekend. Een evaluatiecommissie volgt het experiment en brengt verslag uit.

Internationale verdragen

Dit experiment staat op gespannen voet met internationale regels. Dat vindt de regering verantwoord omdat het gaat om een duidelijk afgebakende, wetenschappelijk geëvalueerde proef, die niet leidt tot een onomkeerbare situatie. De Raad vindt deze argumenten niet overtuigend. Uit dit wetsvoorstel kunnen bestuursrechtelijke besluiten voortvloeien waartegen derden bezwaar kunnen maken. De kans is groot dat zij zich zullen beroepen op internationale verdragen waarmee dit wetsvoorstel in strijd is. Dat kan tot rechtszaken leiden.<

Willekeur en werklast

Voor dit experiment wordt ook het strafrecht tijdelijk en voor een beperkte groep buiten werking gesteld. De kans bestaat dat telers die niet meedoen aan het experiment een beroep zullen doen op het gelijkheidsbeginsel en het verbod op willekeur, als zij wél voor de strafrechter moeten komen. Daar staat niets over in de toelichting op het wetsvoorstel. Dat geldt ook voor bestuursrechtelijke gevolgen van deze proef. De betrokken ministers kunnen een aanvraag tot deelname afwijzen en ook toestemming tot deelname intrekken. Dat zijn bestuursrechtelijke besluiten waartegen mensen in beroep kunnen gaan. Tegen het huidige gedoogbeleid staat geen beroep open. De verwachting is dan ook dat het aantal bestuursrechtszaken zal toenemen.

Veel vragen

Al met al is er nog veel onduidelijk over dit experiment. De Raad vraagt de minister daarom ook de algemene maatregel van bestuur, waarin de plannen nader word uitgewerkt, voor advies aan te bieden.

VNG wel blij met experiment

Anders dan de Raad voor de rechtspraak is de VNG wel blij met het wetstraject om experimenten met wietteelt mogelijk te maken. De VNG wil haalbare en uitvoerbare experimenten die bovendien leiden tot voldoende kennis en inzicht over het terugdringen van illegale wietteelt. Voor gemeenten tellen drie aspecten:
  • voorkomen van (problematisch) cannabisgebruik
  • het bestrijden van de illegale teelt en verkoop door de criminele netwerken
  • consistent beleid voor de hele keten: productie, handel, verkoop en consumptie.
Raad voor de rechtspraak, Advies experiment gesloten coffeeshopketen

Bronnen: Rechtspraak, VNG
Delen: