De Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Raad voor de rechtspraak luidt de noodklok over de digitalisering van de rechtspraak.

Noodklok over digitalisering rechtspraak

De Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Raad voor de rechtspraak luidt de noodklok over de digitalisering van de rechtspraak. In een brief aan voorzitter Frits Bakker van de Raad schrijft de COR ‘zeer kritisch en bezorgd te zijn’ over het project. De COR pleit voor een onafhankelijk onderzoek naar digitalisering van de rechtspraak.

Digitale rechtspraak een flop?

NRC Handelsblad publiceerde op basis van de brief van de COR op 30 januari een bericht onder de kop ‘Flop dreigt met digitale rechtspraak’. Volgens een woordvoerster van de Raad voor de rechtspraak trekt NRC uit de brief ten onrechte de conclusie dat de digitalisering volgens de COR dreigt te mislukken. Wel bevestigt de woordvoerster dat de contracten van 60 externe ict-deskundigen niet worden verlengd wegens geldgebrek. Eerder bleek uit de voortgangsrapportage over het project Kwaliteit en Innovatie (KEI) al dat de invoering van digitaal procederen forse vertraging oploopt en duurder uitpakt: in plaats van de geraamde 60 miljoen euro is inmiddels al 200 miljoen euro uitgegeven. De Rechtspraak zit nu met een gat van 20 miljoen euro in de begroting.

Vertraging digitaal procederen handelsvorderingen

Verplicht digitaal procederen voor handelsvorderingen vanaf 25.000 euro is op 1 september ingevoerd in de arrondissementen Gelderland en Midden-Nederland en zou op 1 april 2018 landelijk worden toegepast. Uit de voortgangsrapportage blijkt dat die datum niet wordt gehaald, maar ergens in 2018 of 2019. Datzelfde geldt voor de digitalisering van reguliere vreemdelingenzaken en toezichtsdossiers zoals bewind.

Zorgen over digitalisering

Minister Dekker (Justitie en Veiligheid) is bezorgd over de digitalisering van de rechtspraak. “Ik vind het zorgelijk dat de IT-productkeuze en de architectuur van KEI moeten worden herzien,” schrijft de minister aan de Tweede Kamer in reactie op de voortgangsrapportage over het programma KEI waaruit o.a. blijkt dat de Rechtspraak andere IT-producten en een andere IT-architectuur nodig heeft om de digitalisering te laten slagen.

Bron: Mr-online.nl

 

Delen: