Vorig jaar zijn partijen in 3.000 rechtszaken naar een mediator verwezen, een forse stijging ten opzichte van 2016.

Bijna 3.000 rechtszaken doorverwezen naar mediator

Rechters en officieren van justitie hebben vorig jaar in bijna 3.000 rechtszaken de betrokkenen naar een mediator verwezen om eerst met elkaar in gesprek te gaan. Dat gebeurde bij bijna 1.700 familiezaken en bijna 1.000 strafzaken. Opvallend is dat in strafzaken het vaakst overeenstemming werd bereikt: in 76 procent van de zaken eindigde de mediation succesvol. In totaal (in alle rechtsgebieden) leidt mediation in 60 procent van de zaken tot een overeenstemming.

Steeds meer strafzaken verwezen naar mediator

In 2017 was een opvallende stijging te zien in het aantal strafzaken waarin de rechter of officier van justitie koos voor doorverwijzing naar de mediator. Waren er in 2016 nog 600, vorig jaar waren het er 950. Die stijging is een direct gevolg van de landelijke invoering van mediation in strafrecht. Na 3 jaar succesvol experimenteren bij 6 rechtbanken is het in 2017 bij alle rechtbanken en gerechtshoven mogelijk geworden om strafzaken aan de mediator voor te leggen. Op 21 december heeft de Tweede Kamer bij de stemming over de begrotingsbehandeling ervoor gezorgd dat daar ook dit jaar financiering voor komt.

Mediation zeer geschikt voor strafzaken

Verdachten en slachtoffers bereiken ook vaker overeenstemming tijdens mediation dan partijen in een civiele of bestuursrechtelijke zaak. Rechter Judith Uitermark (landelijk ZM-coördinator Mediation in Strafrecht en lid van de Expertgroep Maatwerk en Mediation) denkt dat dit komt door de strenge selectie die voorafgaat aan het mediationtraject. “Van alle verwijzingen door het Openbaar Ministerie of de rechter gaat, na nader onderzoek door de mediationbureaus van de rechtbanken en hoven, uiteindelijk tweederde van de zaken door naar de mediator. Daar komen slachtoffer en verdachte met elkaar in gesprek. De hoge slaagcijfers laten zien dat verdachten en slachtoffers die besluiten deel te nemen aan mediation, een goed beeld hebben van wat ze kunnen verwachten.”

Minder familie en jeugd

Hoewel civiele familie- en jeugdzaken nog steeds meer dan de helft van de verwijzingen beslaan, is daar wel een daling te zien (1.668 zaken in 2017 ten opzichte van 1.909 in 2016). Volgens Uitermark komt die daling deels doordat er in absolute zin minder familie- en jeugdzaken zijn en dus minder verwijzingen en doordat mensen voorafgaand aan een rechtszaak al tevergeefs bemiddeling geprobeerd hebben en dus mediation niet meer zien zitten.

Gerelateerd: Mediation in strafzaken

Bron: Rechtspraak.nl

Delen: