Mediation tussen slachtoffer en dader van een strafzaak blijkt zeer succesvol.

Mediation in driekwart van de strafzaken succesvol

Driekwart van de strafzaken waarbij slachtoffer en dader een mediationtraject ingaan wordt succesvol afgerond. Bij ruim 5 procent van de zaken wordt gedeeltelijke overeenstemming bereikt. Dit is te lezen in de nieuwe editie van het Infoblad Mediation in strafzaken. Bij een mediationtraject gaan slachtoffers en verdachten onder begeleiding van een mediator met elkaar in gesprek.

326 strafzaken naar mediator

Van januari tot en met september dit jaar zijn 326 strafzaken doorverwezen naar een mediator. Er kwamen 479 zaken voor mediation in aanmerking, maar bij 32 procent van deze zaken startte het mediationtraject niet omdat de betrokken partijen niet bereid waren hieraan mee te werken.

Bal ligt bij de minister

Verschillende politieke partijen hebben minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gevraagd op welke manier mediation in strafzaken ook in de toekomst gefinancierd kan worden. Hier is op dit moment nog onduidelijkheid over. In 2017 was er circa 1,5 miljoen beschikbaar voor mediation in strafzaken. De financiering stopt op 31 december.

Is er ook financiering in 2018? Het regeerakkoord en de begroting bieden daarover gene houvast. Voorlopig moeten we het doen met de passage ‘dat als onderdeel van de innovatieagenda ook wordt bezien of herstelrecht een prominentere rol kan krijgen en zeker in jeugdzaken’.

Financiering belemmert voortgang

Vorig jaar november stopte de mediation na 3 jaar experimenteren omdat het ministerie geen vervolgfinanciering had voor de pilots. Die liepen bij 6 rechtbanken: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Noord-Holland, Oost-Brabant en Zeeland-West-Brabant.

Sinds het begin van de pilot in januari 2014 zijn ongeveer 2.300 strafzaken doorverwezen naar de mediator. De delicten die voor bemiddeling in aanmerking komen zijn in die periode uitgebreid; ook in geweldszaken en ernstige verkeerszaken kan mediation worden ingezet. Van de zaken die door rechtbankmediators zijn behandeld, is ruim driekwart geslaagd.

Infoblad Mediation in strafzaken, nummer 2

Bron: Rechtspraak.nl, Mr. Online
Delen: