De rechter kan experimenteren met eenvoudige procedures, er komt een ‘buurtrechter’ en een ‘schuldenrechter’ en er is aandacht voor ‘vechtscheidingen’, zo staat in het regeerakkoord.

De Raad voor de rechtspraak is verheugd over ruimte tot experimenteren

In het regeerakkoord staan goede voornemens voor de rechtspraak:
  • extra ruimte voor de rechter om te experimenteren met eenvoudige procedures;
  • de ‘buurtrechter’ voor juridisch eenvoudige zaken tegen lage griffiekosten;
  • de ‘schuldenrechter’ voor alle schuldzaken van één burger;
  • extra aandacht voor de problematiek van vechtscheidingen.
De Raad voor de rechtspraak is verheugd over deze aankondigingen in het regeerakkoord.

Experimenteren met eenvoudiger procedures

Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak: “Het nieuwe kabinet heeft oor gehad voor onze roep om procedures laagdrempeliger en eenvoudiger te maken. Gebleken is dat huidige juridische procedures bij de geschillen van gewone mensen vaak te complex zijn en de drempels voor een gang naar de rechter te hoog. Rechters moeten verschillende instrumenten in hun gereedschapskist hebben. De Rechtspraak wil kunnen experimenteren met eenvoudige procedures. Zo’n procedure moet partijen bij elkaar brengen in plaats van het conflict alleen maar groter te maken. Denk bijvoorbeeld aan burenruzies of vechtscheidingen; om die conflicten effectief te beslechten zijn de huidige procedures niet altijd even geschikt. Rechters willen de problemen die daaraan ten grondslag liggen in samenhang kunnen bekijken en effectief oplossen.”

Experiment met schuldenrechter

Bakker is ook blij met het aangekondigde experiment met een ‘schuldenrechter’, die alle zaken van een schuldenaar geconcentreerd gaat behandelen: “Mensen met schulden zitten vaak gevangen in een web van problemen. Rechters kunnen alleen echt iets betekenen als ze de problemen in samenhang kunnen behandelen. We zijn blij dat dit mogelijk wordt.”

Investeren in digitalisering strafrechtketen

Uit het regeerakkoord blijkt verder dat de digitalisering van de strafrechtketen wordt geïnvesteerd. In 2018 is dit 15 miljoen euro en in de jaren 2019 tot en met 2021 steeds 70 miljoen euro. Bakker noemt dit ‘een flinke stap in de goede richting’. Het eerder dit jaar uitgekomen rapport ‘De toekomst van de strafrechtspleging’ (Commissie Van den Emster) raamde de benodigde extra financiële middelen voor de hele keten op structureel 100 miljoen euro.

Technische en inhoudelijke innovatie

Bakker: “In het regeerakkoord zien we dat veel van onze wensen gehoor hebben gekregen. Ik heb er vertrouwen in dat we er met het nieuwe kabinet wat betreft de budgettaire consequenties uit zullen komen. We gaan hier graag op korte termijn met de nieuwe minister van Veiligheid en Justitie over in gesprek.” 

Rapport 'De toekomst van de strafrechtspleging: Ambities voor gezamenlijke versterking'

Bronnen: Rechtspraak.nl, Openbaar Ministerie
Delen: