Krijgen alle rechtbanken een aparte 'cybercrimekamer' of volstaat het dat rechters meer kennis krijgen van digitale zaken?

 

Behoefte aan specifieke rechtspraak voor cybercrime

Alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland moeten een aparte 'cybercrimekamer' krijgen om het toenemende aantal cybercrimezaken te beoordelen. Dat bepleiten Christiaan Baardman en Leendert Verheij, raadsheer en president bij het gerechtshof Den Haag.

Vooral bij de digitaal complexe zaken ontbreekt nu kennis, aldus Baardman en Verheij. Bijvoorbeeld over malware, gijzelsoftware en botnets. Nederland is extra gevoelig voor dit soort cybercrime vanwege de vele dataservers en de goede internetverbindingen naar de rest van de wereld.

Niet alleen cybercrime, maar ook OM

Verheij: 'Politie en justitie investeren in technologische kennis, wij kunnen simpelweg niet achterblijven.' Jurist Ton Siedsma van privacyorganisatie Bits of Freedom wijst op het belang van 'de controleerbaarheid van de opsporing'. 'De rechter moet scherp zijn op de werkwijze van het OM en daar is kennis voor nodig. Nu is het te vaak aan de advocaat om de rechter daarin bij te spijkeren. Dat is schadelijk voor de verdachte, maar ook voor de samenleving.'

Siedsma wijst op het voorbeeld van het gebruik van de stealth-sms. Dat is een opsporingstechniek waarbij de politie zonder dat de verdachte het weet de locatie kan achterhalen door het sturen van onzichtbare sms-berichten. Het was rechters door een gebrek aan basale technische kennis niet opgevallen dat deze techniek in dossiers stond. Het OM verzweeg het. Dankzij een advocaat kwam de werkwijze van het OM alsnog boven tafel.

Geen aparte kamers, wel meer kennis

Andere juristen vinden het niet nodig om speciale kamers voor cybercrime in te richten, zoals die bestaan voor mensenhandel en belastingzaken. Zij wijzen op het nadeel daarvan: een kleine groep rechters beslist dan over digitale zaken. Wel is iedereen het erover eens elke rechtbank voldoende rechters moet hebben met specialistische kennis.

Kenniscentrum Cybercrime

In 2010 werd het Kenniscentrum Cybercrime opgericht dat informatie verzamelt en beheert over computercriminaliteit voor alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland. Rechters, raadsheren en gerechtsambtenaren kunnen er terecht voor juridische en praktische kennis over cybercrime en computertechnologie. Naast dit kenniscentrum zijn er binnen de Rechtspraak nog 5 centra opgericht die dezelfde functie vervullen, maar dan op het gebied van fraude, financieel en economisch recht, belastingrecht, milieu en gezondheid en het verzekeringsrecht.

Bronnen: De Volkskrant, Rechtspraak.nl
Delen: