De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot na 1 juli 2019. Het is allemaal veel complexere dan gedacht.

Invoeringsdatum Omgevingswet uitgesteld

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld. De nieuwe datum is nog niet bekend, maar de nieuwe wet zal in ieder geval na 1 juli 2019 ingaan. Lokale overheden zeggen begrip te hebben voor het uitstel, maar gemeenten, waterschappen en provincies hopen wel dat ‘de energie niet uit het veranderingsproces zal weglopen’.

Uitstel vanwege complexiteit

De koepels VNG, Unie van Waterschappen en IPO reageren hiermee op een uitspraak van demissionair minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) dat de invoering van de wet definitief wordt uitgesteld vanwege de benodigde complexe juridische aanpassingen. “De reden voor het uitstel ligt in de complexiteit van de ministeriële regelingen en de Aanvullingswetten grond en natuur. Wat we bedacht hadden, is te strak om het ook echt goed te doen. En ik heb het liever zorgvuldig dan snel. Het uitstel heeft vooralsnog geen gevolgen voor de uiteindelijke einddatum van de transitie in 2029”, zo meldt zij aan Binnenlands Bestuur.

Vereenvoudiging vergunningaanvraag

De nieuwe Omgevingswet is bedoeld om de wet- en regelgeving rond het aanvragen van vergunningen sterk te vereenvoudigen. De wet moet namelijk alle regelgeving op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water bundelen. Een aanvrager van bijvoorbeeld een bouwvergunning kan dan alles aan één loket regelen.

Datum te ambitieus voor weerbarstige praktijk

Het uitstel van de invoeringsdatum komt niet onverwacht. Eerder bleek al dat de aanpassingen aan achterliggende wetten en regels nog ingewikkelder was dan gedacht. Ook het optuigen van een gemeenschappelijk digitaal systeem waarmee alle betrokkenen informatie kunnen delen verloopt trager dan gedacht. Reden voor Schultz om nu definitief voor uitstel te kiezen en de oorspronkelijke datum van 1 juli 2019 los te laten. Een nieuwe datum wilde zij nog niet noemen.

Samenwerkingsprogramma aan de slag

Volgens het samenwerkingsprogramma ‘Programma Aan de slag met de Omgevingswet’ is “het realiseren van de Omgevingswet een complexe operatie met meerdere onderdelen die minister Schultz zorgvuldig wil uitvoeren. Het Programma gaat samen met de betrokken partijen onverminderd door met de implementatie. De transitie is in volle gang, met het leren werken mét en volgens de wet en met de ontwikkeling van het nieuwe digitale loket en alles wat daarbij hoort.”<

Overheden op schema

Alle overheden zeggen overigens op schema te lopen bij de invoering. ‘De waterschappen zijn druk bezig met het proces, hebben veel middelen vrijgemaakt en zijn in nauwe samenwerking met andere overheden bezig de benodigde aanpassingen door te voeren’. De VNG benadrukt dat uitstel niet aan de gemeenten ligt: ‘De invoering van de Omgevingswet bij gemeenten is géén reden van uitstel. Gemeenten zijn volop bezig, zullen dit moeten en blijven doen, en zullen op tijd klaar zijn om met de wet te kunnen werken. Ook de ontwikkeling van het Digitale systeem loopt op schema.’

Energie blijven behouden

Belangrijkste zorg is dat de benodigde veranderingen minder voortvarend ter hand zullen worden genomen, nu de druk even wat minder lijkt te worden. Schultz zei niet voor niets dat de gerealiseerde wetswijzigingen en aangenomen AMvB’ s met stoom en heet water tot stand zijn gebracht. ‘We moeten oppassen dat de energie niet wegloopt’, aldus de woordvoerster van de Unie van Waterschappen.

Gerelateerd:
Omgevingswet is mega-operatie
Verplichte omgevingsvisie voor gemeenten
Omgevingswet oogst lof Tweede Kamer

Bronnen: Binnenlands Bestuur, VNG, Openbare Ruimte
Delen: