Gemeenten spelen een steeds belangrijker rol in de jeugdstrafrechtketen. Daarom heeft de VNG een online Wegwijzer ontwikkeld.

Vragen over rol gemeenten in jeugdstrafrechtketen

Welke rol heeft de gemeente in de jeugdstrafrechtketen? Welke taken heeft de gemeente bij preventie en nazorg? Met welke partijen heeft de gemeente te maken en aan welke knoppen kan de gemeente draaien? Op dit soort vragen geeft de online VNG Wegwijzer gemeenten en jeugdstrafrechtketen antwoord.

Rol in jeugdstrafrechtketen

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het jeugd- en adolescentenstrafrecht. De gemeente is de enige partij die in elke fase van de jeugdstrafrechtketen een bijdrage kan leveren, van preventie en vroeg signalering tot en met de nazorg na afloop van het justitiële traject.

VNG Wegwijzer gemeenten en jeugdstrafrechtketen is online

De VNG Wegwijzer beschrijft de rol van gemeenten in elke fase van de jeugdstrafrechtketen. Te beginnen bij het moment waarop de minderjarige verdachte in beeld komt, de inzet van hulp en ondersteuning, het uitvoeren en afronden van de strafmaatregel tot en met de nazorg. De gemeente is zowel vanuit de algemene verantwoordelijkheid van de jeugdige vooraf én na afloop van de strafrechtelijke titel betrokken. Maar ook tijdens de strafrechtelijke titel als deelnemer aan de trajectberaden en aanbieder/uitvoerder van verschillende gemeentelijke voorzieningen.

Bijdragen gemeente

De wegwijzer beschrijft de bijdragen die de gemeente kan leveren in elke fase van de jeugdstrafrechtketen. Ook benoemt hij de verantwoordelijkheden van de gemeente voor inkoop en monitoring. Afsluitend is er een beknopt overzicht van de justitiële stappen in de jeugdstrafrechtketen.

Wegwijzer Gemeenten en jeugdstrafrechtketen
VNG Ondersteuningsprogramma Samenwerken met jeugdbescherming/reclassering

Bron: VNG

Delen: