Ruim 500 verordeningen uit 2015 zijn niet rechtsgeldig bekendgemaakt, zo blijkt uit onderzoek van Daadkracht.

Niet rechtsgeldige publicatie verordeningen

Ruim vijfhonderd verordeningen, die in 2015 zijn vastgesteld, zijn niet rechtsgeldig bekendgemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Daadkracht. Belastingheffing of het innen van leges op basis van deze verordeningen is daardoor onrechtmatig. Het gaat om een derde van alle gemeenten, provincies en waterschappen die de verordeningen niet rechtsgeldig bekend hebben gemaakt.

Nadelig voor aanzien openbaar bestuur

Raadslid.Nu, de landelijke vereniging voor raadsleden, vindt de uitslag van het onderzoek zorgelijk. Voorzitter Mark den Boer: “Raadsleden en gemeenteraden moeten er op kunnen vertrouwen dat door hen vastgestelde verordeningen deugdelijk en rechtsgeldig worden gepubliceerd. Doordat de verordeningen niet rechtsgeldig bekendgemaakt zijn, kunnen er voor deze verordeningen geen rechtmatige leges en belastingen worden geheven. Dat is nadelig voor het aanzien van het openbaar bestuur en voor de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan in het bijzonder. Wij hopen dat gemeenten die in gebreke zijn gebleven lessen trekken uit dit onderzoek,” aldus Den Boer.

Verordeningen betreffen vooral belastingen

Gemeenten, provincies en waterschappen stelden in de maanden november en december 2015 ruim 4.100 verordeningen vast. Het gaat dan in de meeste gevallen om belastingverordeningen. De wet schrijft voor dat decentrale overheden hun verordeningen volgens strenge eisen elektronisch bekendmaken. Pas daarna treden deze in werking. Ruim 500 verordeningen zijn niet of niet juist bekendgemaakt. In 2014 is 83 procent van de vastgestelde verordeningen rechtsgeldig bekendgemaakt. Met 87 procent in 2015 is er een kleine verbetering.

Ga naar de belangrijkste uitkomsten en het volledige onderzoeksverslag.

Bron: Raadslid.Nu, Daadkracht

Delen: