De kostendelersnorm is toegestaan en dus mag er gekort worden op de uitkering bij het delen van een woning. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep beslist.

Bijstand mag worden verlaagd bij deling van kosten

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft beslist dat de invoering per 1 januari 2015 van de kostendelersnorm in de bijstandswetgeving is toegestaan. De kostendelersnorm houdt in dat als een woning wordt gedeeld met meer volwassenen, de bijstandsuitkering wordt verlaagd. De reden daarvoor is dat de woonkosten in dat geval kunnen worden gedeeld.

Korting loopt op met aantal medebewoners

Dat bij de bepaling van de hoogte van de uitkering rekening wordt gehouden met medebewoners is niet nieuw, maar wel nieuw is dat de korting oploopt al naar gelang het aantal medebewoners: hoe meer medebewoners, hoe lager de bijstandsuitkering. Op 1 november 2016 deed de CRvB uitspraak over belangrijke aspecten van de toepassing van de kostendelersnorm.

Regels kostendelersnorm

Met de verlaging door de kostendelersnorm blijft volgens de wetgever de vangnetfunctie van de bijstand gewaarborgd, blijft het lonend om te werken en wordt een bijdrage geleverd om de schatkist van de overheid op orde te brengen. Als sprake is van een commerciƫle (onder)huur- of kostgangerrelatie, wordt de verlaging niet toegepast, maar dat geldt alleen bij zuiver zakelijke relaties. Personen die bloedverwant zijn in de eerste of tweede graad kunnen geen beroep op deze uitzondering doen. De wetgever heeft zo schijnconstructies willen tegengaan. Volgens de CRvB is hiermee geen verboden onderscheid gemaakt. De Raad heeft verder geoordeeld dat er buiten de wettelijke uitzonderingssituaties geen ruimte is om de verlaging niet toe te passen. De verlaging maakt volgens de CRvB ook geen ontoelaatbare inbreuk op het eigendomsrecht.

Ook korting voor mantelzorgers

Ook bijstandsgerechtigden die een woning delen vanwege mantelzorg krijgen te maken met de verlaging van de uitkering. Ook hier kunnen immers kosten worden gedeeld. Voor afwijking is wettelijk geen ruimte. Als er bijzondere kosten moeten worden gemaakt in verband met het verlenen van de zorg, kan daarvoor een aanvraag om bijzondere bijstand worden gedaan. De overgangsregeling voor deze verlaging is zes maanden voor bestaande uitkeringen. In een geval waarin iemand door toepassing van de kostendelersnorm niet een lagere, maar een hogere uitkering kreeg, heeft de CRvB geoordeeld dat die wijziging niet pas per 1 juli 2015, maar al per 1 januari 2015 moet ingaan.

Oudere werkloze werknemers

De CRvB heeft ook uitspraak gedaan in een zaak over de kostendelersnorm in de aparte bijstandsregeling voor oudere werkloze werknemers, IOAW. Daarin komt de Raad tot hetzelfde oordeel als over de kostendelersnorm in de Participatiewet.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

Bron: Rechtspraak.nl

Delen: