Hoewel de criminaliteit in 2015 afname, behandelde de Rechtspraak meer strafzaken, zo blijkt uit Criminaliteit en rechtshandhaving 2015.

Criminaliteit afgenomen, behandelde strafzaken gestegen

Hoewel de criminaliteit in 2015 opnieuw is afgenomen, handelde de Rechtspraak 5 procent meer strafzaken af dan in 2014. Dat blijkt uit Criminaliteit en rechtshandhaving 2015, een gezamenlijke uitgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en de Raad voor de rechtspraak.

Minder slachtoffers

Bijna 1 op de 5 Nederlanders vanaf 15 jaar was vorig jaar slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit, zoals gewelds- of vermogensdelicten en vandalisme. Dat is bijna 5 procent minder dan in 2014. Vergeleken met 2007 is het aantal geregistreerde misdrijven met ruim een kwart gedaald, van 1,3 miljoen tot bijna 1 miljoen. Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde namen sindsdien zelfs met de helft af. De politie registreerde 43 procent minder verdachten. Bij minderjarigen was de daling nog sterker: van 53.000 verdachten in 2007 naar ruim 22.000 vorig jaar.

Afgehandelde zaken

Het OM handelde vorig jaar ruim een kwart minder zaken af (ruim 205.000) dan in 2007. Bij de Rechtspraak liep het aantal strafzaken terug tot 102.000. Bijna een vijfde minder dan in 2007, maar 5 procent meer dan in 2014. Bovendien daalde het aantal straffen dat de rechter oplegde de afgelopen jaren minder hard (- 27 procent) dan de sancties van de politie (- 49 procent) en het OM (- 39 procent).

Delicten en straffen

Ruim de helft van de strafzaken ging vorig jaar over vermogensdelicten, geweld en seksuele misdrijven. Van de verdachten die voor de rechter kwamen is 87 procent schuldig bevonden, iets minder dan in 2007. Rechters legden relatief gezien vaker een vrijheidsstraf op dan in 2007, maar die duurde gemiddeld minder lang. Boetes werden juist minder vaak opgelegd. Het percentage taakstraffen bleef gelijk.

Bundeling van gegevens

Het CBS, het WODC en de Raad voor de rechtspraak bundelen elk jaar hun statistische informatie over ontwikkelingen in de criminaliteit en de reactie daarop van politie, justitie en Rechtspraak in Criminaliteit en rechtshandhaving. Ook het OM en de politie zijn betrokken bij de publicatie, die bedoeld is als naslagwerk voor onder anderen beleidsmakers, wetenschappers en journalisten.

Criminaliteit en rechtshandhaving 2015. Ontwikkelingen en samenhangen

Bronnen: Binnenlands Bestuur, Raadslid.nu

Delen: