Een Kamermeerderheid vind dat de Rechtspraak een aparte begroting moet krijgen. Het kabinet is tegen.

Eigen begroting voor de rechterlijke macht

De rechterlijke macht moet een eigen begroting krijgen. Dat past bij haar onafhankelijke positie in de rechtsstaat. Dat vindt de Tweede Kamer. De rechtspraak staat nu nog op de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Andere onafhankelijke colleges, zoals de Algemene Rekenkamer en de Nationale Ombudsman, hebben wel een eigen begroting.

Meerderheid in Kamer voor eigen begroting

Zes oppositiepartijen hebben een voorstel ingediend om dit te veranderen. Coalitiepartij PvdA wil het voorstel aan een meerderheid helpen. Het kabinet is echter tegen een eigen begroting. Doordat de begroting deel uitmaakt van die van het ministerie, is de financiering van de Rechtspraak onderdeel van beleidskeuzes, terwijl in de Wet op de rechterlijke organisatie (Wro) staat dat de financiering van rechtspraak op objectieve gronden plaats moet vinden volgens een vastgestelde bekostigingssystematiek.

Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, heeft al diverse malen aangegeven dat de Rechtspraak ‘niet een willekeurige kostenpost is’ en noemt de positie van de begroting van de Rechtspraak ‘een weeffout in de Wro’. De rechterlijke macht wil dan ook deze aparte status.

Principiële kwestie

Volgens de initiatiefnemers van het amendement zal er in de praktijk weinig veranderen. Rechtbanken krijgen via de Raad voor de Rechtspraak een vast bedrag per rechtszaak. Die bedragen worden elke drie jaar vastgesteld in een overleg tussen de koepelorganisatie en de minister van Justitie. Deze procedure blijft hetzelfde. Maar het is vooral een principieel punt. Als er bezuinigd wordt op de Rechtspraak verdient dat een aparte discussie, aldus de initiatiefnemers.

Als de loskoppeling van de begroting van de Rechtspraak doorgaat, wordt de Rechtspraak een college in de zin van de Comptabiliteitswet 2016. De begrotingen van dergelijke colleges gaan buiten departementen om en worden rechtstreeks ingediend bij het parlement.

Uitstel stemming

De stemming over het loskoppelen van de begroting van de Rechtspraak van de rest van de begroting van het ministerie van Veiligheid is uitgesteld op verzoek van de Algemene Rekenkamer, die een adviserende rol heeft bij wijzigingen in de Comptabiliteitswet.

Bronnen: Rechtspraak.nl, NRC Handelsblad

Delen: