Raadsleden willen nu al aan de slag met de Omgevingswet, hoewel die pas in 2019 wordt ingevoerd.

Effecten Omgevingswet voor raadswerk

Raadsleden willen nu al aan de slag met de Omgevingswet, hoewel die pas in 2019 wordt ingevoerd. Ze vinden de nieuwe wet van belang voor de huidige gemeenteraad. Zij vragen zich ook af of de Omgevingswet grotere effecten heeft dan de decentralisaties in het sociaal domein van 2015. Dit blijkt uit een enquête onder gemeenteraadsleden door Raadslid.Nu en de VNG.

Doel Omgevingswet

De Omgevingswet moet een einde maken aan de huidige, ingewikkelde en omvangrijke wetten en regels voor plannen in ruimtelijke ordening, milieu en natuur. De huidige 5.000 wetsartikelen, 120 ministeriele regelingen en 120 algemene maatregelen van bestuur worden dan gebundeld in één wet en enkele regelingen. Gemeenten krijgen bovendien meer ruimte om particuliere ideeën toe te staan. Nieuwe plannen worden beoordeeld volgens de houding ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’. De Omgevingswet verplicht Rijk, provincie en gemeente om samen één omgevingsvisie te maken, zodat de inwoner slechts één keer een vergunning hoeft aan te vragen. In plaats van meerdere door de raad vastgestelde bestemmingsplannen komt er één omgevingsplan.

Nut en noodzaak nieuwe wet

De geënquêteerde raadsleden willen vooral meer weten over de keuzes die zij als raadslid moeten maken bij de Omgevingswet, over de gevolgen van de nieuwe wet, algemene informatie over de wet, wat er verandert voor het werk als raadslid en wanneer wat klaar moet zijn. Uit de enquête blijkt dat ruim de helft van de raadsleden niet weet wat de Omgevingswet betekent.

B&W of raad verantwoordelijk

Bij driekwart van de raden is de Omgevingswet al eens voorbij gekomen, bij 20% nog helemaal niet. Er is verdeeldheid over de verantwoordelijkheid voor de Omgevingswet. 44% vindt dat de Omgevingswet een verantwoordelijkheid is van het college van burgemeester en wethouders, 28% vindt het juist een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad.

Onderzoek Raadslid.Nu, ‘De rol van de raad bij de Omgevingswet’.
Gerelateerd: Omgevingswet is mega-operatie


Bron: Raadslid.Nu

Delen: