De integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit werkt goed en wordt voortgezet, aldus de minister bij de presentatie van het jaarverslag.

Integrale aanpak georganiseerde criminaliteit wordt voortgezet

De integrale aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit waarbij opsporingsdiensten met het lokaal bestuur gezamenlijk optrekken als één overheid wordt elk jaar intensiever. In 2015 zijn door gemeenten, het OM, politie, de Belastingdienst, de bijzondere opsporingsdiensten en de Koninklijke Marechaussee goede resultaten geboekt. Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie constateert wel dat er nog veel gedaan moet worden om de georganiseerde misdaad verder terug te dringen. De huidige intensieve inzet van betrokken partijen wordt voortgezet.

Jaarverslag 2015

Dat schrijft de minister aan de Tweede Kamer over het jaarverslag 2015 van de tien Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC´s) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) en het verantwoordingsrapport aanpak georganiseerde criminaliteit 2015 van het OM en de politie. “Ondermijning is een hardnekkig probleem dat in sommige regio´s diep in de maatschappij geworteld zit. De signalen over de verwevenheid van onder- en bovenwereld en toename van het onderling geweld tussen criminelen laten dat helaas maar al te goed zien”, aldus Van der Steur.

Meer zaken

Uit de rapportages over 2015 blijkt dat de gezamenlijke prestaties en inspanningen in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit opnieuw zijn gestegen. Dat blijkt onder andere uit het gestegen aantal geïntegreerde casussen die partners in RIEC-verband hebben opgepakt. In 2015 waren er 1.516 tegenover 1.445 in het jaar ervoor. De gezamenlijke aanpak in RIEC-verband richt zich vooral op lokale en regionale problemen, maar kent ook landelijke thema´s. Daarbij gaat het om de aanpak van criminele motorbendes, illegale hennepteelt en mensenhandel. Ook wordt geïnvesteerd in het integraal afpakken van crimineel vermogen.

Onderzoeken en veroordelingen

In 2015 waren er 1.765 strafrechtelijke onderzoeken naar criminele samenwerkingsverbanden en zijn 765 personen door de rechter in eerste aanleg veroordeeld. In 546 gevallen is een vrijheidsstraf opgelegd, in 216 gevallen een taakstraf en er zijn 66 boetes opgelegd. Bij de meeste vrijheidsstraffen ging het om drugszaken, vermogensdelicten, witwassen, mensenhandel en -smokkel.

Jaarverslag 2015
Rapportage aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit 2015

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie

Delen: