VNG heeft een factsheet voor gemeenten gepubliceerd over de zogenaamde schaarse besluiten. Daarin wordt ook een definitie gegeven.

Gemeenten moeten aan de slag met schaarse vergunningen

Hoewel de rechtsontwikkeling rond schaarse besluiten nog niet klaar is, moeten gemeenten aan de slag met hun verordeningen waarin schaarse vergunningen worden geregeld. VNG heeft daarvoor een factsheet ontwikkeld over de aandachtspunten die daarbij van belang zijn.

Schaarse besluiten in gemeentelijke verordeningen en beleid

Het factsheet beantwoordt vragen over schaarse besluiten in gemeentelijke verordeningen en beleid. Vooral bij vergunningen voor economische activiteiten is het belangrijk om te weten of deze besluiten ‘schaars’ zijn. Daarbij gelden andere eisen aan de verdeling, procedure, criteria en geldingsduur van vergunningen. Daarbij komen nogal eens vragen op, waarop het Europese recht (Dienstenrichtlijn), Dienstenwet en gemeentelijke verordeningen vaak geen bevredigend antwoord geven. Mede daarom wordt de rechtsontwikkeling op dit onderwerp vooral bepaald door (Europese) jurisprudentie.

Wat zijn schaarse besluiten?

Het factsheet gaat in op de verschillende aspecten van schaarse besluiten. Dat begint al met de definitie. En die is complexer dan het lijkt. Het komt erop neer dat het gaat om besluiten (bijv. vergunningen, ontheffingen, concessies, etc.) die publieke rechten toekennen voor het verrichten van economische activiteiten, waaronder diensten. Daarbij is niet alleen relevant of het aantal aanvragen groter is dan het beschikbare aantal besluiten. Het gaat om het effect van de beperking van het aantal besluiten op de gelijke kansen van potentiële gegadigden voor die besluiten in het economische verkeer.

Schaarse besluiten zijn bijvoorbeeld: een APV-vergunning seksbedrijf, vergunning speelautomatenhal, ontheffing nachtopening winkels/horeca, aanwijzing inzameldienst afvalstoffen en toegang rondvaartbranche.

VNG-werkateliers in september

VNG en Wetgevingswerken organiseren drie werkateliers over het voorbereiden (van de wijziging of ontwikkeling van) verordeningen of beleidsregels over schaarse vergunningen. Het gaat hierbij om praktische oplossingen en informatie over nieuwe ontwikkelingen in de jurisprudentie of wetgeving. De werkateliers zijn op 13 september (Assen), 20 september (Apeldoorn) en 28 september (Dordrecht). Locaties, tijden en wijze van aanmelden vindt u in de VNG-agenda.

Download

Factsheet: Het nieuwe normenstelsel voor schaarse besluiten: keuzes voor gemeenten

Bron: VNG

Delen: