De modernisering van de rechtspraak is een forse stap verder nu de Senaat akkoord is met digitaal procederen.

Online indienen van documenten voor een rechtszaak

De Eerste Kamer heeft op 12 juli 2016 wetten aangenomen die het via internet indienen van documenten voor een rechtszaak mogelijk maken. De wetten treden op z’n vroegst begin 2017 in werking. Vanaf dan moeten professionele partijen als advocaten en gerechtsdeurwaarders stukken digitaal indienen.

Planning vanaf 1 februari 2017

De Rechtspraak heeft een tijdlijn Modernisering rechtspraak gemaakt die 1 februari 2017 start. De digitalisering gebeurt in fasen. Dat beperkt de risico’s en biedt de mogelijkheid pas een volgende stap te zetten als de techniek zich heeft bewezen. Ook particulieren kunnen later de stukken over bijvoorbeeld een betalingsconflict of ontslagzaak online indienen. Waarschijnlijk wordt dit mogelijk vanf de tweede helft van 2018.

Eenvoudiger en toegankelijker

Het civiele proces (conflicten tussen particulieren, organisaties of bedrijven) wordt eenvoudiger door de invoering van één basisprocedure. Die bestaat uit één schriftelijke ronde, één mondelinge behandeling bij de rechter en daarna een uitspraak. Alle civiele procedures beginnen met een digitale procesinleiding (de dagvaarding verdwijnt) waarmee vorderingen en verzoeken kunnen worden ingediend. Daarna volgt vrij snel een mondelinge behandeling zodat de rechter vroeg contact heeft met partijen. Hij kan dan om een toelichting vragen, getuigen of deskundigen horen en schikkingsmogelijkheden aftasten. De rechter kan in civiele zaken voortaan ook mondeling uitspraak doen. Hierdoor krijgen partijen direct duidelijkheid. Ook kan de rechter tijdens de uitspraak een en ander toelichten en controleren of de uitspraak ook wordt begrepen.
Afgesproken is dat het komende half jaar wordt gebruikt om op kleine schaal te oefenen met digitaal procederen in civiele zaken.

Digitale proeven met bestuursrecht

In bestuursrecht (geschil met een overheidsorgaan) zijn al vrijwillige experimenten met het digitaal indienen van stukken. Digitalisering van rechtspraak ontlast juridische professionals vooral van veel administratie en papieren dossiers. Partijen krijgen een digitaal dossier dat 24/7 toegankelijk is en waarmee ze elke stap in het proces kunnen volgen.

Hoger beroep en cassatie

Voor hoger beroep en cassatie in civiele zaken komt er ook een eenvoudige digitale procedure. Hierdoor wordt het cassatieberoepschrift digitaal ingediend en worden de stukken digitaal uitgewisseld. De procedure begint met de indiening van een uniforme procesinleiding.

Bekijk hier een korte impressie wat de digitalisering betekent voor juridische professionals.

Gerelateerd: Rechtspraak 2.0 vereist rechter 2.0, Digitalisering procedures stap dichterbij

Bron: Rechtspraak.nl

Delen: