Plannen om gevangenissen te sluiten zijn voorlopig van de baan dankzij een deal tussen de regeringspartijen VVD en PvdA.

1,2 miljard voor begroting 2017

VVD en PvdA zijn het in hoofdlijnen eens over de begroting van 2017. De regeringspartijen trekken volgend jaar 1,2 miljard euro uit om een aantal omstreden bezuinigingen terug te draaien waarbij ze elk 600 miljoen mogen besteden. De VVD besteedt dat geld aan politie, justitie en Defensie waardoor bezuinigingen bij het Openbaar Ministerie en de rechtspraak niet doorgaan. Ook de plannen om gevangenissen te sluiten kunnen in de ijskast.

Gevangenissen worden niet gesloten

Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie bevestigt in een brief aan de Tweede Kamer dat de komende tijd er geen gevangenissen of jeugdinrichtingen worden gesloten. Hij komt hiermee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer om deze kabinetsperiode geen nieuwe gevangenissen te sluiten. Door het openhouden van de gevangenissen krijgt het gevangeniswezen meer tijd om te bezien hoe het moet omgaan met een lagere en veranderende gevangenispopulatie.

Minder criminelen, minder cellen

De aanhoudende daling van de criminaliteit zorgt al jaren voor een dalende vraag naar gevangeniscellen. Omdat hierdoor opnieuw sluitingen dreigden in het gevangeniswezen, liet Dijkhoff onderzoeken of de voorspelde dalende behoefte aan cellen klopt. Ook is onderzocht wat de oorzaken zijn van de criminaliteitdaling en of het prognose-model dat deze behoefte inschat voldoet.

Behoefte aan cellen blijft dalen

Hoewel de voorspellende waarde van het prognose-model op enkele punten beter kan, bevestigt het onderzoek dat het model betrouwbaar is. Het onderzoek bevestigt daarnaast de voorspelde daling aan benodigde cellen. Verder is onderzocht of het vergroten van de politiecapaciteit of het verhogen van het opsporingspercentage de behoefte aan gevangeniscellen zouden kunnen vergroten. Specifiek is gekeken naar het verhogen van het opsporingspercentage, het inzetten van extra politiecapaciteit, het opsluiten van alle personen met een openstaande vrijheidsstraf en de invloed van de eventuele werkvoorraden bij organisaties in de strafrechtketen zoals OM en rechterlijke macht. Voor al deze acties geldt dat zij, los van de praktische uitvoerbaarheid, maar een beperkte invloed hebben op de behoefte aan cellen.

Omgaan met dalende gevangenispopulatie

Dijkhoff is tevreden dat er budget is gevonden, zodat er in de huidige kabinetsperiode niet gesloten hoeft te worden. Doordat de sluitingen de komende tijd van de baan zijn, heeft het gevangeniswezen meer tijd om te bezien hoe ze om moeten gaan met een kleinere en veranderende gevangenispopulatie. De reeds ingezette sluitingen, die deel uitmaken van het masterplan DJI 2013-2018, gaan onveranderd door.

Bronnen: Ministerie van Veiligheid en Justitie, RTLZ

Delen: