Gemeenten worden beperkt in hun commerciële activiteiten. Een aanscherping van de wet moet een einde maken aan hun concurrentiepositie.

Aanscherping van de Wet Overheid en Markt

Gemeenten worden beperkt in hun mogelijkheden om te ondernemen. Het gebruik van een uitzonderingsclausule om met ondernemingen te mogen concurreren wordt aan banden gelegd. Minister Kamp van Economische Zaken gaat hiertoe de Wet Overheid en Markt aanscherpen. Dat heeft het kabinet besloten.

Commercie kan in algemeen belang

De huidige wet geeft gemeenten de vrijheid om commerciële activiteiten te ontplooien met de claim dat het algemeen belang daarmee wordt gediend. Een evaluatie in opdracht van Kamp toont echter aan dat gemeenten buitensporig veel gebruik maken van deze vluchtroute. Volgens de minister ontbreekt daarvoor vaak een deugdelijke motivering en wordt er weinig aandacht besteed aan de nadelige effecten voor ondernemers.

Motiveringsplicht en overleg

Minister Kamp komt daarom met een motiveringsplicht. Bovendien moeten gemeenten in overleg treden met ondernemers die mogelijk geraakt kunnen worden door commerciële activiteiten van de lokale overheid. Het inroepen van de uitzonderingsclausule wordt ook aanvechtbaar. 'Zo voorkomen we dat een ondernemer door de overheid uit de markt wordt gedrukt.'

Reactie op dreiging van initiatiefwet

Kamp reageert met zijn aanscherping op de kritiek van de VVD en D66 die dreigden met een initiatiefwet om de 'algemeen belang'- bepaling volledig af te schaffen. Daarmee willen ze verhinderen dat gemeenten onder de marktprijs zaaltjes verhuren, campings exploiteren of particuliere tuinen verzorgen. In hun ogen is dat oneerlijke concurrentie die ten koste gaat van lokale ondernemers.

Kamp gaat dus niet zo ver als de twee partijen. Hij kiest ook niet voor een ‘nee, tenzij-constructie’. In het voorstel van Kamp kunnen gemeenten nog steeds jachthavens exploiteren om het toerisme te promoten of een sporthal verhuren om de sportparticipatie te vergroten.

Voor de VVD en D66 gaat dat niet ver genoeg. Zij komen toch met een initiatiefwet die zo snel mogelijk een eind moet maken aan de praktijken van overheden die een marktactiviteit beneden de kostprijs aanbieden.

Wet markt en overheid

De Wet markt en overheid is op 1 juli 2012 in werking getreden en vervalt op 1 juli 2017 indien de wet niet wordt verlengd of aangepast. De aangekondigde wetswijziging wordt naar verwachting begin 2017 voor advies aan de Raad van State aangeboden.

Bronnen: De Telegraaf, Ministerie van Economische Zaken

Delen: