Het koppelen van afvalpassen aan het woonadres tast de privacy van bewoners niet aan, aldus de Raad van State.

Raad van State ziet geen bezwaar tegen koppelen afvalpas en woonadres

Gemeenten mogen een afvalpas koppelen aan het woonadres van bewoners. De privacy van bewoners komt daardoor niet in het geding. Dat stelt de Raad van State in het hoger beroep dat een inwoner aanspande tegen de gemeente Arnhem.

Eiser wil niet in databestand

De eiser wilde niet dat de gemeente in een centraal databestand bijhoudt op welke plekken en tijdstippen hij zijn huisvuil wegbrengt naar afvalcontainers. Met name het idee dat zijn aan- of afwezigheid in een datasysteem zou komen dat gehackt zou kunnen worden stuit op zijn bezwaar. Ook vraagt hij zich af waarvoor deze gegevens in de toekomst zullen worden gebruikt. Hij vroeg de gemeente om af te zien van het nieuwe afvalsysteem of desnoods anonieme afvalpassen voor bewoners. Het college honoreerde zijn wensen niet.

Geen formeel besluit, geen bezwaar mogelijk

De Raad van State stelt dat de gemeente Arnhem nooit een formeel besluit heeft genomen en dat er daarom ook geen bezwaar tegen gemaakt kan worden. 'Bij het aanbieden van de afvalpas bij een ondergrondse afvalcontainer worden persoonsgegevens geregistreerd. De registratie is op zichzelf beschouwd niet op rechtsgevolg gericht', zo schrijft de RvS. 'De Afdeling stelt vast dat met de geregistreerde gegevens wordt bepaald welke inzamelingsroute wordt gevolgd en in welke wijk voorlichting over restafval zal worden gegeven. Hiermee wordt geen wijziging in de rechtspositie van de gebruikers van de afvalpas bewerkstelligd, zodat geen rechtsgevolg ontstaat.'

De stichting Privacy First vindt de uitspraak in strijd met het recht op privacy.

Bron: Binnenlands Bestuur

Delen: