De angst dat de kantonrechter onbereikbaar wordt voor kwetsbare mensen is onterecht. Dat zegt handelsrechter Patrick van Geloven in reactie op een NRC-artikel.

Onterechte angst bij kantonrechters

De angst bij sommige kantonrechters dat kwetsbare mensen straks geen toegang meer hebben tot de rechter is onterecht. Dat stelt Patrick van Geloven, lid van de werkgroep Regie van het programma Kwaliteit en Innovatie. Hij reageert hiermee op een artikel in NRC Handelsblad. In het artikel geven Amsterdamse kantonrechters aan er bang voor te zijn dat kwetsbare mensen straks niet meer hun verhaal kunnen doen bij de kantonrechter. De kantonrechter gaat over civiele zaken tot een bedrag van 25.000 euro, arbeidszaken, huurzaken en consumentenzaken.

Kantonrechtspraak niet geheel digitaal

In het NRC-artikel wordt de indruk gewekt dat de kantonrechtspraak geheel digitaal wordt en de toegang tot deze vorm van rechtspraak lastiger wordt. Zo wordt de suggestie gewekt dat het schriftelijke en mondelinge verweer straks niet meer mogelijk zou zijn.

Geen veroordeling bij verstek

Van Geloven verwijst naar de KEI-wetgeving. ‘Een natuurlijk persoon tegen wie een vordering is ingediend bij de kantonrechter, kan nooit bij verstek worden veroordeeld zonder dat hij weet dat een vordering tegen hem is ingesteld. Dat kan alleen nadat een deurwaarder een oproepingsbericht aan hem of haar kenbaar heeft gemaakt. In dat bericht staat straks ook dat mondeling verweer kan worden gevoerd. Precies zoals dat nu op de rolzitting gebeurt. Ook kunnen straks, als de persoon in kwestie geen rechtsbijstand heeft, papieren stukken worden ingediend als verweer. In zaken waarin partijen in persoon kunnen procederen, kan dus mondeling verweer worden gevoerd.’

Drempel zo laag mogelijk

Het enige verschil met nu is dat de zitting straks geen rolzitting meer heet, aldus Van Geloven. Ook de communicatie met mensen die niet digitaal communiceren blijft langs papieren weg verlopen. ‘Voor partijen die moeite hebben hun standpunt op schrift te stellen of om andere redenen niet kiezen voor het op schrift stellen van hun verweer, blijft de drempel om verweer te voeren zo laag mogelijk. Als dat niet zo zou zijn, zou dat in strijd zijn met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het artikel dat toegang tot de rechter garandeert.’

Bron: Rechtspraak.nl

Delen: