Alle contracten die de Rijksoverheid sluit voor het inhuren van uitzendkrachten hebben voortaan een antidiscriminatiebepaling.

Rijksoverheid huurt in met antidiscriminatiebepaling

Alle contracten die de Rijksoverheid sluit voor het inhuren van uitzendkrachten hebben voortaan een antidiscriminatiebepaling. Het eerste contract met zo’n bepaling sloot de Rijksoverheid eind februari met uitzendbureau Start People. Wordt een bedrijf veroordeeld voor discriminatie, dan kan de Rijksoverheid via het beding het contract beëindigen.

Rijk en uitzendbranche tegen discriminatie

Het contract dat nu is ondertekend is in samenwerking met de uitzendbranche ontwikkeld. Het opnemen van de antidiscriminatiebepaling in de contracten is een van de maatregelen die de Rijksoverheid neemt in de strijd tegen discriminatie.

Team tegen discriminatie arbeidsmarkt

Een andere maatregel tegen discriminatie van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de oprichting van een speciaal team bij de Inspectie SZW voor het bestrijden van arbeidsmarktdiscriminatie. Dit team onderzoekt of een werkgever beleid voert tegen discriminatie. Is dit beleid er niet, dan wordt de werkgever gedwongen dit alsnog op te stellen. Zo nodig kan een boete worden opgelegd. Verder start er in het tweede kwartaal van dit jaar een voorlichtingscampagne om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan. Deze campagne maakt deel uit van de brede overheidscampagne ‘Zet een streep door discriminatie’ die minister Plasterk vorig jaar lanceerde. Hiervoor is ook een website in het leven geroepen.

Actief beleid tegen discriminatie op de werkvloer

Het kabinet bestrijdt discriminatie samen met werkgevers en werknemers. Tientallen werkgevers hebben afgesproken jongeren, onder wie migrantenjongeren, te helpen met banen, stages en leerwerkplekken. Komend jaar komen daar nog eens honderd nieuwe afspraken met werkgevers bij. Inmiddels hebben ruim vijftig grote werkgevers, zowel publiek als privaat, afgesproken zich actief in te zetten voor meer diversiteit op de werkvloer. Het doel is dat de komende drie jaar zich minstens 150 organisaties bij dit initiatief aansluiten.

Bronnen: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Rijksoverheid

Delen: