Vanaf 1 maart moet de politie verdachten van strafbare feiten er actief op wijzen dat ze recht hebben op een advocaat bij het verhoor.

Politie moet verdachten wijzen op recht op advocaat

Verdachten van strafbare feiten die zijn aangehouden door de politie of door een andere opsporingsinstantie om te worden verhoord, hebben recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor. Dit geldt niet als de verdachte expliciet afstand doet van dit recht of als er een dringende noodzaak is om met het verhoor te beginnen. Vanaf 1 maart 2016 moet de opsporingsambtenaar de verdachte, vóór de start van het verhoor, actief wijzen op dit recht.

Kosten van de advocaat

Voor een verdachte van een strafbaar feit waarvoor hij of zij in voorlopige hechtenis kan worden geplaatst, is de verhoorbijstand kosteloos. De verdachte kan om een voorkeursadvocaat vragen die is ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Doet hij dat niet, dan krijgt hij een advocaat toegewezen die die dag piketdienst heeft. De verdachte kan ook een advocaat inschakelen die niet op de piketlijst staat, maar draait dan zelf op voor de kosten. Dat geldt ook voor verdachten die zijn uitgenodigd om te worden verhoord.

Twee wetsvoorstellen

De politie, de advocatuur, de Raad voor Rechtsbijstand, het OM, de bijzondere opsporingsdiensten en de Koninklijke Marechaussee hebben maatregelen genomen om de bijstand van een advocaat tijdens het politieverhoor mogelijk te maken. Dit recht staat in twee wetsvoorstellen die binnenkort in de Tweede Kamer worden behandeld. Vooruitlopend daarop kan een verdachte, als gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad, nu al een beroep doen op het recht op verhoorbijstand.

Brochures voor burgers en professionals

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft brochures gemaakt om burgers en professionals te informeren over de regels die op 1 maart 2016 ingaan.

Bronnen: mr-online.nl, Ministerie van Veiligheid en Justitie

Delen: