Het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) van de Rechtspraak heeft ingestemd met een nieuwe leidraad voor tolken en vertalen in strafzaken.

Leidraad ‘Best practice’

Moeten er één of meer tolken worden opgeroepen bij een complexe rechtszaak? Welke informatie moeten tolken hebben voor aanvang van de zitting? En wat moet er gebeuren als een tolk of vertaler een dienst weigert als hij vindt dat hij er niet geschikt voor is? Het antwoord op dit soort vragen staan in de nieuwe leidraad ‘Best practice vertolking en vertaling strafrechtspraak’ (pdf, 14 pagina’s).

Tolken en vertalers onmisbaar

LOVS-voorzitter Lycklama à Nijeholt: “Tolken en vertalers spelen een onmisbare rol bij een eerlijk strafproces. Zij moeten hun werk voor, tijdens en na de zitting zo goed mogelijk kunnen doen. Daarom is het zo belangrijk dat we weten wat hiervoor nodig is. We hebben geen lijst met regels opgesteld, maar geven voorbeelden die zich bewezen hebben in de praktijk. We hopen dat deze voorbeelden iedereen bewust maken van wat een tolk of vertaler nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen.”

Ontwikkelingen in wet- en regelgeving

De recente ontwikkelingen in (Europese) wet- en regelgeving op het gebied van vertolking en vertaling in strafzaken waren een belangrijke stimulans voor het opstellen van de richtlijn. “Er zijn ter voorbereiding van de best practice veel contacten geweest met betrokken partijen als rechters, het OM, de advocatuur en natuurlijk tolken en vertalers,” zegt Lycklama à Nijeholt. Hierdoor zou de leidraad geworteld zijn in de dagelijkse praktijk en kan iedereen er direct mee aan de slag.

Recht op een tolk

Als een slachtoffer of verdachte de taal niet spreekt, heeft hij recht op een tolk. Dit is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Tolken en vertalers spelen daarom een belangrijke rol bij een eerlijk proces. “Als ultieme hoeder van een eerlijk proces heeft de rechter de plicht om na te gaan of dit soort bijstand nodig is en of de kwaliteit van de tolkbijstand goed genoeg is,” benadrukt Lycklama à Nijeholt. Hij denkt dat alle procesdeelnemers profijt hebben van de leidraad en dat het recht op een eerlijk proces daarmee nog beter wordt gewaarborgd.

Bronnen: www.mr-online.nl, www.rechtspraak.nl

Delen: