De Wet Wijziging institutionele bepalingen decentrale bestuur, ook wel bekend als Verzamelwet Gemeentewet is sinds 1 februari 2016 in werking getreden.

Wijzigingen Gemeente- en Provinciewet

De Wet Wijziging institutionele bepalingen decentrale bestuur, ook wel bekend als Verzamelwet Gemeentewet is sinds 1 februari 2016 in werking getreden. Het gaat om wetswijzigingen over (het functioneren van) de organisatie van het bestuur van gemeenten, provincies, waterschappen en overzeese openbare lichamen.

Aanpassingen institutionele bepalingen

De wet dateert van de zomer van 2013 toen minister Plasterk van Binnenlandse Zaken het voorstel indiende. De wijzigingen betreffen de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Voor het merendeel gaat het om aanpassingen van institutionele bepalingen van het decentrale bestuur. De voorstellen kunnen worden ingedeeld in vier categorie├źn:

  • wijzigingen in verband met dualisering;
  • wijzigingen in de benoemingsprocedure van burgemeesters;
  • wijzigingen in verband met bestuurlijke integriteit en bestuurlijke crises;
  • wijzigingen in verband met de Commissaris van de Koning als rijksorgaan.

Belangrijkste wijzigingen voor gemeenten

Voor gemeenten hebben de belangrijkste wijzigingen betrekking op:

  • het afschaffen van de verplichting om een burgerjaarverslag op te stellen;
  • het afschaffen van de mogelijkheid dat raadsleden lid zijn van een bezwaarschriftencommissie;
  • het vrijwillig ontslag van een wethouder dat niet meer gebonden is aan een opzegtermijn;
  • het versterken van de positie van het college bij initiatiefvoorstellen;
  • het geheim blijven van de stemming over de herbenoeming van een burgemeester;
  • de mogelijkheid voor de Commissaris van de Koning om voortaan, voor maximaal drie jaar, jaarlijks dispensatie te verlenen van de woonplaatsvereiste voor burgemeesters.
De VNG heeft de belangrijkste wijzigingen voor gemeenten op een rij gezet in het document Verzamelwet Gemeentewet. De wettekst staat in het Staatsblad.

Bronnen: VNG, Binnenlands Bestuur

 

Delen: