Sinds gemeenten de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitvoeren worden ze steeds vaker voor de rechter gesleept vanwege een conflict. Het gaat vooral om het toegekende aantal uren huishoudelijke hulp.

Gemeenten vaker voor de rechter vanwege Wmo

Sinds de invoering van de Wmo in januari 2015 worden gemeenten vaker voor de rechter gesleept vanwege een conflict. Dit meldt Nu.nl op basis van cijfers van de Raad voor de Rechtspraak.

Forse toename rechtszaken

Tot de invoering van de Wmo stonden gemeenten en Wmo-gebruikers zo’n 1.100 keer per jaar voor de rechter. In de eerste negen maanden van 2015 ging het al om bijna 1.700 zaken.

Minder geld, minder hulp

Gemeenten stellen op basis van de Wmo vast op welke hulp ouderen, gehandicapten en mensen met psychische problemen aanspraak kunnen maken. De gemeenten financieren deze hulp. Maar gemeenten moesten het ook met minder geld doen en dus bezuinigen. Met als gevolg dat hulpbehoevenden vaak minder hulp krijgen.

Meeste zaken over huishoudelijke hulp

Gemeenten hebben het afgelopen jaar vooral het aantal uren hulp in de huishouding teruggedraaid. Over dit onderwerp zijn de meeste rechtszaken tussen gemeenten en Wmo-gebruikers gevoerd. Van deze zaken wordt het merendeel door de rechter afgewezen, zo bleek uit een onderzoek van Binnenlands Bestuur in oktober 2015.

Persoonlijk gesprek als voorwaarde

Helemaal vergeefs waren de rechtszaken niet. In circa 40%t van de zaken stelde de rechter de burger in het gelijk waardoor deze meer uren hulp kreeg. Bovendien hadden veel rechters kritiek op de gemeenten omdat ze te weinig onderzoek doen naar de persoonlijke situatie van een Wmo-gebruiker. In het algemeen mogen gemeenten niet op de huishoudelijke hulp beknibbelen als er geen persoonlijk gesprek heeft plaatsgevonden tussen de ontvanger van de hulp en de gemeente.

Bronnen: Nu.nl, Binnenlands Bestuur

Delen: