Sinds kort kan iedereen alle Bibob-jurisprudentie vinden dankzij een nieuwe online database van het Landelijk Bureau Bibob. Tegelijk maakt het bureau bekend dat de tarieven voor screeningsproducten met 40% omhooggaan.

Database met alle rechterlijke uitspraken

Het Landelijk Bureau Bibob heeft een database met Bibob-jurisprudentie online gezet. In de database staan alle bestuursrechtelijke uitspraken van rechtbanken, van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Ook vindt u er vonnissen en arresten van de civiele rechter. Bovendien bevat de database uitspraken die niet op www.rechtspraak.nl gepubliceerd zijn.

Gemakkelijk en gericht zoeken

De database is een onmisbare informatiebron voor iedereen die met Bibob te maken heeft: Bibob-ambtenaren, advocaten, rechters, studenten, ondernemers en andere geïnteresseerden. Het is een handige tool om snel alle relevante jurisprudentie over een bepaald Bibob-thema te vinden. Wie bijvoorbeeld meer wil weten over het begrip ‘zakelijk samenwerkingsverband’, kan dit aanklikken waarna alle uitspraken verschijnen waarin een rechter zich hierover heeft uitgelaten. U kunt ook verschillende zoektermen combineren voor gerichte zoekacties naar jurisprudentie. Het Landelijk Bureau heeft de uitspraken voorzien van een toelichting zodat de gebruiker snel ziet op welke punten de uitspraak relevant is.

Hogere tarieven

Per 1 januari 2016 zijn de tarieven van het Bibob-advies van het Landelijk Bureau en de Verklaring Omtrent het Gedrag voor Rechtspersonen (VOG RP) met 40% verhoogd. Ook het tarief van de VOG voor Natuurlijke Personen gaat met 40% omhoog, maar pas per 1 maart 2016 zodat gemeenten de tariefswijziging kunnen verwerken.

Vrijwilligers blijven uitgezonderd

De verhogingen moeten de screeningsproducten vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie meer kostendekkend maken. Alle afnemers van de screeningsproducten van Justis betalen de verhoogde tarieven: overheid, bedrijfsleven en burgers. Uitgezonderd zijn vrijwilligers die werken met kinderen of mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen blijft het aanvragen van een VOG gratis.

Bronnen: www.njb.nl, justis.nl

Delen: