De toegankelijkheid van het recht staat er aan het eind van het jaar beter voor dan aan het begin. Twee voorgenomen drempels zijn teruggedraaid: de griffierechten gaan niet omhoog en de voorgenomen uitkleding van rechtbanken gaat niet door.

Griffierechten niet omhoog

Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft het wetsvoorstel ter verhoging van de griffierechten ingetrokken. Voor de ophoging van de griffierechten zou volgens de minister te weinig draagvlak zijn. Ook dreigde het gevaar dat het voorstel niet door de Eerste Kamer zou zijn aangenomen. De belangrijkste kritiek was dat rechtsbescherming te duur zou worden voor geschillen met een lagere economische waarde.

Verder trekt het kabinet het wetsvoorstel eigen bijdrage gedetineerden in. De bedoeling van deze wet was dat gedetineerden zouden meebetalen aan de kosten van hun detentie. De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming was buitengewoon kritisch over dit wetsvoorstel, mede omdat 70% van de gedetineerden al forse schulden heeft.

Rechtbanken blijven overeind

Ook het voornemen om niet meer alle rechtszaken te behandelen in Almelo, Assen, Dordrecht, Alkmaar, Zutphen, Maastricht en Lelystad gaat niet door. De zeven rechtbanken blijven volwaardige rechtspraaklocaties nadat een motie van de Tweede Kamer de regering opriep voldoende geld vrij te maken. De Raad voor de Rechtspraak stelde € 50 miljoen structureel extra nodig te hebben om overal alle rechtszaken te kunnen blijven doen.

 Bronnen: www.mr-online.nl, www.juristenrijk.nl
Delen: