Steeds meer steden voeren een milieuzone in. Naast Utrecht en Rotterdam legt een tiental andere steden beperkingen op aan voertuigen in de stad. Iedere stad heeft zo zijn eigen normen waardoor er een wirwar aan regelgeving ontstaat. Vincent Böhre van stichting Privacy First verwacht dat dit tot rechtszaken gaat leiden.

Misbruik gegevens

Privacy First richt zich primair op het beschermen van de persoonlijke levenssfeer en is bezorgd om privacy bij de kentekenregistratie in milieuzones. De stichting vreest dat kentekenregistraties, bij bijvoorbeeld parkeren, ook voor andere doeleinden gebruikt worden. Het gaat dan om gebruik van de gegevens door de Belastingdienst, de politie en de inlichtingendiensten. De stichting vindt dat kentekens alleen geregistreerd mogen worden wanneer dat strikt noodzakelijk is.

Gelijke regels

Overheden moeten de regelgeving per milieuzone zoveel mogelijk op elkaar afstemmen om verwarring voor automobilisten te voorkomen, vindt Böhre. “Met meerdere milieuzones creëer je een lappendeken aan reglementen over het land. Zo ontstaat een jungle aan regelgeving voor bestuurders, die in iedere stad worden verrast met andere voorwaarden. Het is aan de verschillende overheden om dit gezamenlijk in goede banen te leiden.”

Pictogram camera

Rotterdam gaat met een pictogram van een camera onder de milieuzoneborden aangeven dat de kentekens worden geregistreerd. Maar die maatregel is volgens Böhre onvoldoende: “De automobilist heeft nog steeds geen idee hoe lang zijn kenteken wordt opgeslagen en of dit bij derden kan belanden.”

Iedereen informeren

Gemeenten moeten idealiter hun bewoners en de omliggende gebieden per brief informeren over de kentekenregistratie en de regels binnen de milieuzone, vindt Böhre. In- en omwonende bestuurders van auto’s die niet aan de voorwaarden voldoen en niet goed geïnformeerd zijn, worden onnodig op kosten gejaagd met bekeuringen en beperkt in hun bewegingsvrijheid. De stichting verwacht dan veel rechtszaken.

Bronnen: Binnenlands Bestuur, Privacy First

Delen: