De gemeente Utrecht gaat zich het komende jaar profileren als kinderrechtenstad. Wethouder Victor Everhardt (D66) wil kinderen een betere stem geven. Dat is belangrijk, omdat zowel de VN als de Kinderombudsman kritiek heeft op de manier waarop Nederland met de rechten van kinderen omgaat.

VN


De afgelopen jaren leverde VN-Kinderrechtencomité stevige kritiek op het kinderrechtenbeleid in Nederland. De organisatie maakte zich vooral zorgen over de decentralisatie van de jeugdzorg, maar ook over het aantal slachtoffers van kindermishandeling, verwaarlozing of seksueel geweld en over het toenemend aantal kinderen dat in armoede opgroeit. Ook zitten teveel kinderen in instellingen en zouden kinderen van 16 en 17 niet als volwassene moeten worden berecht. Het kabinet beloofde beterschap en zou voortaan kinderen in een vroeg stadium betrekken bij nieuwe wet- en regelgeving die hen aangaat.

Kinderombudsman


Ook Kinderombudsman Marc Dullaert uitte zich in stevige bewoordingen over de manier hoe Nederland met rechten van kinderen omgaat. Kinderen zouden worden behandeld als tweederangsburgers. In de onlangs verschenen KidsRights Index 2015, een wereldwijde ranking van hoe landen omgaan met kinderrechten, staat Nederland echter op de tweede plaats. Toch kan Nederland nog wel wat verbeteren, vindt Dullaert, door mét in plaats van óver kinderen te praten.

Jongste stad van Nederland


Utrecht heeft van de VN al het predicaat mensenrechtenstad gekregen en wil zich daarom ook meer profileren als kinderrechtenstad. Wethouder jeugd Victor Everhardt wijst erop dat Utrecht niet alleen de snelst groeiende, maar ook de jongste stad van Nederland is. “Jonge gezinnen blijven in Utrecht wonen, de stad trekt jongeren aan en we hebben zelfs de jongste gemeenteraad. We willen kinderen meer een stem geven. Daarvoor moeten we nog wel een paar stappen zetten.”

Rekenschap


Everhardt wijst erop dat Nederland het Kinderrechtenverdrag heeft ondertekend en Utrecht daar als gemeente rekenschap van willen geven in het eigen beleid. “We hebben nu de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg en daarin moeten we kinderen een stem geven.” De eerste stappen zijn gezet: een team van ervaringsdeskundigen in de jeugdzorg heeft een stem in het beleid. Ook heeft Utrecht een systeem bedacht waarmee ervaringen van kinderen en gezinnen met wijkteams worden opgehaald en is er een mensenrechtencomité dat de dialoog aangaat over hoe kinderen beter een stem te geven. Verder is het concept Vreedzaam in Utrechtse scholen wijdverbreid.

Bron: Binnenlands Bestuur
Delen: