Drie bijstandsgerechtigde juristes stappen naar de rechter omdat ze het niet eens zijn met de voorwaarden waaronder zij verplicht moeten werken. Ze vinden het onredelijk dat ze minder krijgen betaald dan hun collega-ambtenaren. Voor zover bekend is het de eerste keer dat bijstandsgerechtigden hierover een rechtszaak aanspannen.

Talentenprogramma


Alev Yüksel (34), Marjolein van Amstel (30) en A. Mangal (38) ontvingen een bijstandsuitkering, tot ze in november 2014 werden geselecteerd om mee te doen aan een 'talentenprogramma' dat de gemeente heeft opgezet om hoogopgeleiden een kans op de arbeidsmarkt te geven. De vrouwen werden bij de gemeente Almere gedetacheerd via het bureau JS Consultancy en kregen daar een contract van drie plus negen maanden, waarbij ze de eerste drie maanden 1.600 euro bruto en daarna 2.100 euro bruto zouden verdienen. Volgens de juristes is dat ver beneden het gangbare salaris voor die functie. Ook bevatte het oorspronkelijke contract een concurrentiebeding, waarbij de juristes na afloop een jaar lang niet bij gemeenten mochten werken waar JS Consultancy actief is – inclusief de gemeente Almere. Dat beding werd geschrapt, maar de rest van het contract bleef intact. De dames moesten dat ondertekenen om niet te worden gekort op hun uitkering.

Niet verlengd


Yüksel, Van Amstel en Mangal trokken intern herhaaldelijk aan de bel over het salaris en de voorwaarden in het arbeidscontract. Nadat ze een advocaat in de arm hadden genomen, kregen de vrouwen te horen dat hun contract na de eerste drie maanden niet werd verlend, met als reden 'diverse voorvallen' waaronder 'intimiderend gedrag' toen ze bij een collega-ambtenaar op de afdeling vragen stelden over hun reiskostenvergoeding. De juristes denken dat ze zijn weggepest omdat ze te mondig en kritisch waren, maar JS Consultancy weerspreekt dat. Volgens hen was er ontevredenheid over het functioneren.

Symptomatisch


Gijsbert Vonk, hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, noemt de kwestie 'symptomatisch voor de verdringing op de arbeidsmarkt die kan ontstaan omdat mensen vanuit de bijstand verplicht aan het werk moeten'. Vonk: “Meestal speelt zich dit echter af aan de onderkant van de arbeidsmarkt, bij gesubsidieerde banen in de groenvoorziening en dergelijke. Nu gebeurt het een keer aan de bovenkant, niet bij de harkers en de prikkers maar bij drie juristes”. De VNG geeft desgevraagd aan dat er geen signalen zijn dat hier al veel rechtszaken over zijn. De gemeente Almere wil niet inhoudelijk reageren zolang de zaak onder de rechter is.

 

Bron: Volkskrant

Delen: