Huisvest vluchtelingen in de vele leegstaande kantoorgebouwen, wordt vaak gezegd. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Negen grote gemeenten onderzoeken samen met kennisorganisatie Platform31 de mogelijkheden om tijdelijke herbestemming van lege gebouwen gemakkelijker te maken. Met tijdelijke huurcontracten en een eenvoudige verbouwing is op korte termijn veel mogelijk.

Knelpunten


De deelnemende gemeenten zijn Amersfoort, Den Bosch, Haarlem, Haarlemmermeer, Rotterdam, Arnhem, Delft, Tilburg en Ede. Ze wisselen ervaringen en ideeën uit en bespreken knelpunten met deskundigen op het gebied van leegstandsbeheer en huurcontracten, legt Frank Wassenberg van het Platform31 én Platform Opnieuw Thuis uit. Opnieuw Thuis werd begin dit jaar opgericht onder leiding van het ministerie van Veiligheid en Justitie en is een samenwerking van het Rijk, provincies (IPO), gemeenten (VNG), het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA), Aedes en Platform31. Het platform ondersteunt gemeenten met advies en praktische hulp bij het zoeken van ‘creatieve vormen van huisvesting voor vergunninghouders en andere woningzoekenden’; oftewel: alle huisvesting buiten corporatiewoningen.

Leegstandswet


Er blijkt meer mogelijk dan veel gemeenten denken, en bovendien snel en tegen lage kosten voor de pandeigenaar. Wanneer tijdelijke woonruimte voor een periode van maximaal tien jaar wordt geregeld via de Leegstandswet, hoeft het bestemmingsplan niet gewijzigd te worden en hoeft het pand ook niet te voldoen aan de nieuwe regels van het Bouwbesluit. Er moet wel voldoende daglicht en sanitair zijn, maar verder zijn er veel mogelijkheden. Met een investering van een paar duizend euro per woonunit is al fatsoenlijke, maar sobere woonruimte te creëren. Een interessante investering voor eigenaren van wie het pand anders leeg zou staan, stelt Wassenberg. “In kantorenflats waar nu één verdieping anti-kraak wordt bewoond, kun je op die manier op nog tien verdiepingen vijf of tien mensen huisvesten.”

Gemengd


Voor gemeenteraden is het vaak belangrijk dat zulke complexen niet vol zitten met asielzoekers, maar dat er ‘gemengd’ wordt gewoond. Dat kan door er ook studenten of starters te huisvesten. Dat bevordert niet alleen de integratie, maar verkleint ook het risico voor de investeerder dat door een toekomstige terugloop in de asielstroom de woningbehoefte instort. Wassenberg wijst er nog op dat het handig is wanneer alle woningen een eigen voordeur en eigen sanitair hebben. Alleen bewoners van een zelfstandige woonruimte komen namelijk in aanmerking voor huurtoeslag.

Bron: Binnenlands Bestuur
Delen: