De politie mag informatie over burgers aan colleges van B&W geven. Daarvoor heeft minister Van der Steur van Justitie onlangs tijdelijk toestemming gegeven aan de korpschef van de nationale politie. Deze maatregel zal vooral helpen bij het opsporen van ‘spookburgers’. Dat zijn burgers die onvindbaar zijn voor de overheid en bedrijfsleven. Door deze mensen lopen instanties als de Belastingdienst miljoenen euro’s aan inkomsten mis.

Terugmeldveplichting


De politie maakt andersom al wel gebruik van de gemeentelijke basisregistratie. In tegenstelling tot de andere overheidsorganen die gebruik maken van de gegevens uit de basisregistratie kan de politie op dit moment niet voldoen aan de terugmeldverplichting zoals neergelegd in de Wet basisregistratie personen. Om meer juiste informatie te verzamelen over een bepaalde burger heeft de minister, voorlopig tijdelijk, toestemming gegeven om informatie uit de basisregistratie te checken bij de politie. Deze ontheffing geldt alleen voor burgemeester en wethouders.

Bron: Binnenlands Bestuur
Delen: