De Brabantse gemeente Son en Breugel koopt een pand in het centrum van het dorp Son op. De reden: een langdurig verschil van mening met de bewoners over overlast van evenementen, met diverse juridische procedures tot gevolg.

De bewoners van Torenstraat 5 voeren al jarenlang allerlei juridische procedures tegen de gemeente vanwege overlast van evenementen in het centrum. Ze ergeren zich vooral aan het geluid en geparkeerde auto’s in hun straat. Omdat de gemeente juist een levendig centrum wil, stelde de raad daarvoor in het voorjaar een nieuw bestemmingsplan vast. Tegen dat besluit hebben de bewoners van het pand beroep aangetekend bij de Raad van State, die hierover op 1 september een zitting hield.

Eindbod


De gemeente wil de uitspraak van de Raad van State niet afwachten en heeft na vele bemiddelingspogingen vorige week een eindgesprek gehad met de bewoners. Omdat de gemeente niet kon instemmen met door de bewoners ingebrachte verbeterpunten (minder evenementdagen, vroegere eindtijden, minder geluid, betere handhaving), is een eindbod gedaan om de bewoners uit te kopen voor 550.000 euro. In ruil daarvoor moeten de bewoners de beroepsprocedure bij de Raad van State intrekken en mogen ze geen nieuwe juridische procedures over het bestemmingsplan meer beginnen. Ook mogen ze niet binnen een straal van 150 meter van de buitengrens van een evenementenlocatie gaan wonen. Voor het vinden van die nieuwe woning hebben de bewoners twee jaar de tijd; de gemeente gaat daarna over tot ‘stille verkoop’ van het huis, waarbij geen bord in de tuin wordt geplaatst. De gemeenteraad heeft het voorstel aangenomen met acht stemmen voor en zes stemmen tegen. Het besluit was dus geenszins unaniem. Zo stond wethouder Frenken niet achter het voorstel.

Niet uniek


Deze situatie is overigens niet uniek. De overheid koopt wel vaker huizen of grond van burgers. In de meeste gevallen doet zij dat echter om bouwprojecten of de aanleg van bijvoorbeeld om de aanleg van een weg of kanaal mogelijk te maken. En ook met klagers sluiten gemeenten wel vaker een deal. Zo besloot de gemeente Horst aan de Maas in Limburg dat een nieuwbouwproject niet langer vertraging mocht oplopen en kocht daarom het huis van bezwaarmakers.
Delen: