Een man uit Utrecht moet de gemeente Leiden 350 euro betalen en een man uit Sassenheim maar liefst 700 euro, wegens misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dat heeft de civiele rechter van de rechtbank Den Haag bepaald.

Verstopt


De man uit Utrecht diende in de periode februari tot juli 2014 een reeks informatieverzoeken en ingebrekestellingen in bij de gemeente. Volgens Leiden maakt de man uit Utrecht misbruik van de Wob, omdat zijn Wob-verzoek ‘verstopt’ zat in zijn verzoek om informatie. Voor Wob-ambtenaren is deze truc een klassieker: het ‘verstoppen’ van verzoeken tussen grote hoeveelheden informatie, in de hoop dat die niet tijdig worden opgemerkt. Als overheden vervolgens niet binnen de wettelijke termijn van twee keer vier weken reageren, kan de aanvrager een dwangsom eisen die kan oplopen tot 1.260 euro.

Schadevergoeding


De rechter stelt de gemeente in het gelijk. Op straffe van een dwangsom van 1.000 euro moet hij voortaan in de aanhef vermelden dat het om een Wob-verzoek gaat. Daarnaast moet hij de gemeente de gevraagde schadevergoeding betalen. Hij heeft echter geen beperking opgelegd gekregen van het aantal verzoeken dat hij mag doen. De gemeente had daar wel om gevraagd, maar de rechter vindt de openbaarheid van bestuur zwaarder wegen dan de kosten die gemeente moet maken om aan de verzoeken te voldoen.

Wetsvoorstel


Misbruik van de Wob is al lange tijd een heet hangijzer voor gemeenten. Minister Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken wil de Wet dwangsom daarom loskoppelen van de Wob, maar de Tweede Kamer heeft het besluit daarover uitgesteld om eerst een intatiefvoorstel Wet open overheid van GroenLinks en D66 te behandelen. In dat voorstel wordt de dwangsom afgeschaft.
Delen: