Het vermelden van persoonsgegevens op facturen die jeugdzorginstellingen indienen bij gemeenten, is toegestaan. De Jeugdwet biedt daarvoor voldoende grondslag. Om misverstanden te voorkomen wordt via de Veegwet een explicietere grondslag geboden. Deze behandelt de Tweede Kamer later dit jaar.

Tussenoplossing


In afwachting van de wet heeft staatssecretaris Van Rijn een tijdelijke ministeriële regeling ingesteld. ‘Het was van belang om een tussenoplossing te vinden voor de periode tot de Veegwet in werking kan treden. Voor de continuïteit van het aanbod van jeugdhulp, preventie, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering is het immers van groot belang dat er een snelle oplossing komt die de betreffende hulpverleners in staat stelt om hun declaraties in te dienen en die het gemeenten mogelijk maakt om deze op rechtmatige wijze te betalen’, aldus Van Rijn. Zorgaanbieders moeten op hun facturen zowel het burgerservicenummer (BSN) van de cliënt zetten als de verleende zorg, zo staat in de ministeriële regeling. Anders kunnen en mogen gemeenten de rekening niet betalen.

Forse kritiek


Een groot deel van de oppositie had forse kritiek op de ‘manoeuvre’ van Van Rijn. Zo vinden D66 en CDA dat de staatssecretaris lak heeft aan het medisch beroepsgeheim in de jeugdzorg en dat de Jeugdwet het niet toelaat om via een regeling inhoudelijke gegevens aan gemeenten door te geven. Van Rijn is het daar niet mee eens, want artikel 7.3.11 (vijfde lid) van de Jeugdwet geeft de mogelijkheid ‘bij ministeriële regeling regels te stellen niet alleen over de beveiliging van gegevens, maar ook over de verwerking ervan door en de uitwisseling ervan tussen het college, de jeugdhulpaanbieders, de gecertificeerde instellingen en de raad voor de kinderbescherming’. Van Rijn benadrukt wel dat alleen noodzakelijke informatie over geleverde diensten op de facturen mag worden gezet, zodat gemeenten de declaraties rechtmatig kunnen betalen. De regeling krijgt terugwerkende kracht, maar het is nog onbekend wanneer hij wordt ingevoerd.

Bron: Binnenlands Bestuur
Delen:
Geplaatst in:
legal