De zaak tussen de gemeente Hof van Twente ('gemeente') en de VOF Landgoed Hof van Twente ('Landgoed') moet over. Met deze opvallende uitspraak stelt de Hoge Raad dat het gerechtshof onvoldoende rekening heeft gehouden met de zelfstandige positie van de gemeenteraad.

Recreatiepark

In de periode 2003-2009 onderhandelde het Landgoed met de gemeente over de aanleg van een recreatiepark met golfbaan. Pas in het allerlaatste stadium, in november 2009, strandde het project omdat de gemeenteraad het afkeurde. De gemeenteraad was bang voor permanente bewoning van bungalows en wilde een verbod op verkoop aan particulieren op papier. Voor het Landgoed, de exploitant, was de mogelijkheid van verkoop juist een essentieel onderdeel van het project. De exploitant stelde de gemeente aansprakelijk omdat de gemeente eerder het vertrouwen had gewekt dat verkoop aan particulieren zou zijn toegestaan. Het gerechtshof stelde de exploitant in het gelijk en veroordeelde de gemeente tot het vergoeden van door de exploitant geleden schade.

Het gerechtshof gaf het Landgoed gelijk omdat het college van B&W zelfstandig bevoegd zou zijn de gemeente te binden. Volgens het arrest kan de gemeente gebonden zijn aan de overeenkomst op grond van het vertrouwensbeginsel. Het Landgoed hoefde er geen rekening mee te houden dat de gemeenteraad op het allerlaatste moment ten aanzien van de uitponding aanvullende voorwaarden zou stellen, aldus het hof.

Zelfstandige positie gemeenteraad

De Hoge Raad denkt daar anders over. Volgens de Hoge Raad heeft het hof zijn oordeel over het door de gemeente gewekte vertrouwen voor een groot deel gebaseerd op gebeurtenissen waarbij de gemeenteraad niet betrokken was. Het heeft daarbij miskend dat de gemeenteraad bij de besluitvorming een zelfstandige positie inneemt ten opzichte van het college van B&W. Een ander hof moet nu de zaak opnieuw beoordelen aan de hand van de juiste maatstaf.

Terughoudendheid bij contracten met gemeente

De uitspraak van de Hoge Raad maakt duidelijk dat partijen terughoudend moeten zijn als ze een contract aangaan met een gemeente waarvoor ook de gemeenteraad instemming moet verlenen. Door de zelfstandige beslissingsvrijheid van de gemeenteraad mag een wederpartij er niet op vertrouwen dat handelingen van het college van B&W de instemming van de gemeenteraad hebben als de gemeenteraad zelf nog niet heeft ingestemd.

Bronnen: Rechtspraak.nl, Nederlands Juristenblad, Cassatieblog.nl

Delen: