De Tweede Kamer steunt de Omgevingswet en geeft gemeenten daarmee de bevoegdheid om permanent te kunnen afwijken van milieunormen. Daarmee wordt het voor mensen mogelijk om te wonen op "unieke locaties" en daarbij hinder van geluid of stank te accepteren. Er zijn immers gebieden waar mensen graag zouden willen wonen, maar waar gemeenten nu door de aanwezigheid of nabijheid van bedrijven tegen de grenzen in de milieuwetgeving aanlopen.

Historisch industrieterrein


Op dit moment heeft alleen het rijk de bevoegdheid om bewoning mogelijk te maken in gebieden waar volgens de milieunormen eigenlijk niet gewoond mag worden. Dankzij de Crisis- en Herstelwet (CHW). wordt op dit moment bijvoorbeeld gewerkt aan herontwikkeling van het historische industrieterrein de Hemmes in Zaanstad tot woonbuurt

Tweederangswoonruimte


In het Besluit kwaliteit leefomgeving (een van de vier Algemene maatregelen van Bestuur van de Omgevingswet) krijgen gemeenteraden de mogelijkheid om voor bijzondere situaties af te wijken van de normen, in de geest van de CHW. Niet alle partijen in de Tweede Kamer staan overigens te juichen; GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren vreest dat hierdoor "tweederangswoonruimte" kan ontstaan. Toch is er in de Tweede Kamer veel waardering voor de Omgevingswet.

Invoering in 2018


Veel gemeenten, provincies en waterschappen experimenteren nu al met de nieuwe mogelijkheden die de wet biedt. Volgens planning is in 2018 de huidige wet- en regelgeving volledig vervangen door de Omgevingswet.

Bron: Binnenlands Bestuur
Delen: