Niet meer een vast contract of een detachering, maar juist de uitdaging van het overnemen van een compleet proces. Dát is wat professionals vandaag de dag willen, betoogt hoofleraar Transitiekunde Jan Rotmans.

Tijdens een evenement dat USG Professionals vorig jaar organiseerde in Nyenrode, voorspelde hoogleraar Transitiekunde Jan Rotmans dat de arbeidsrelaties zoals we die kennen, binnenkort verleden tijd zijn. 'De uitzendbranche heeft het nog steeds over detachering, dat is een begrip uit de vorige eeuw, gericht op het vaste contract', betoogde hij.

Flexibele arbeidsvormen


Eelco Stuut, algemeen directeur van USG Legal Professionals, USG Finance Professionals en USG MarCom & Sales Professionals, is het met hem eens, maar plaatst wel kanttekeningen. 'Het klopt dat professionals meer flexibiliteit willen. Maar dat betekent nog niet, zoals Jan Rotmans betoogde, dat zij graag ZZP'ers worden. "Ik denk dat het eerder betekent dat we op zoek moeten naar flexibele arbeidsvormen. Dat kan bij meerdere werkgevers zijn, maar ook het vervullen van meerdere rollen bij één werkgever. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat een professional zijn of haar competenties zo goed mogelijk wil benutten. En dat kan inderdaad betekenen dat je niet iedere dag hetzelfde werk doet."

Processen


Ook met een ander punt in Rotmans' betoog is Stuut het in beginsel eens, maar plaatst hij een kanttekening. Volgens Rotmans gaat het tegenwoordig veelal om het overnemen van complete processen bij organisaties door groepen professionals. Stuut herkent dit. "We hebben zelfs een formule ontwikkeld om dat optimaal te kunnen doen: 4xp+i, waarbij de vier P's staan voor People, Project, Process en Program en de I voor Innovatie van processen en producten. De overheid is daar een goed voorbeeld van. Immers, de overheid stelt primair regels en handhaaft deze, maar dit kan altijd leiden tot juridische procedures hetgeen van tijd tot tijd een - te zware - druk legt op de juridische afdelingen van de overheid. Daarom nemen onze medewerkers deze processen bij veel overheidsinstanties voor hun rekening. Al naar gelang een opdrachtgever dat wenst, worden processen zo ingericht dat een structurele wijze van ondersteuning is gewaarborgd. Verdere verstoring van het ambtelijk apparaat door extreme piekbelastingen kunnen zo kostenefficiënt en met behoud van kwaliteit worden voorkomen."
Delen: