Overheidsexpertise.nl is een portal die inspireert met innovaties op het gebied van de inzet van expertise binnen de overheid. Dit kennisplatform behandelt de laatste inhoudelijke ontwikkelingen over legal aan de hand van feiten en opinies in de vorm van achtergrondartikelen, interviews, columns, videofilms en infographics.

Het Openbaar Ministerie komt onder strenger toezicht te staan. Dat heeft minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) besloten na de vertrouwenscrisis die is ontstaan onder enkele leidinggevende magistraten.
Delen:

Als het aan minister Dekker ligt kunnen Rechtbanken en gerechtshoven elkaar straks helpen als een gerecht te kampen heeft met een tijdelijk gebrek aan voldoende zittingscapaciteit.

Delen:

Advocaat Eva González Pérez die door de Belastingdienst gedupeerde ouders in de affaire van de kinderopvangtoeslagen bijstaat denkt niet dat het aftreden van staatssecretaris Snel van invloed zal zijn op de procedure. Ook zet ze in op een hogere schadevergoeding voor getroffen ouders.

Delen:

Een onafhankelijke integriteitscommissie gaat het Ministerie van Justitie en Veiligheid monitoren. Dit naar aanleiding van het grote aantal incidenten op het ministerie.

Delen:

Minister Sander Dekker van rechtsbescherming wil dat strafzaak en schadevergoeding uit elkaar gehaald worden. Daartoe diende hij onlangs een wetsvoorstel in. Ook de Raad voor de rechtspraak staat hier positief tegenover.

Delen:

De rookruimte in het café moet weg. Dat is de uitkomst van een uitspraak van de Hoge Raad. De Hoge Raad bekrachtigde daarmee het eerdere vonnis van het gerechtshof Den Haag.

Delen:
Het ambt van deurwaarder staat onder druk. Er is te veel aanbod en de beroepsgroep gaat niet met zijn tijd mee. Tot overmaat van ramp is er een flink aantal cowboys die het ambt een slechte naam bezorgen.
Delen:

Minister van rechtsbescherming Sander Dekker heeft een wetsvoorstel ingediend dat het mogelijk maakt te experimenteren met nieuwe eenvoudigere procedures. De wet biedt de grondslag om op het terrein van het burgerlijk procesrecht te experimenteren met innovatieve vormen van rechtspleging.

Delen:

Tien jaar bestaat de stichting achter het e-Court, de robotrechter die al duizenden uitspraken deed in Nederland. Nu ligt het e-Court al een jaar stil. Maar ze gaan niet ten onder zonder gevecht.

Delen:

Hebben kinderen recht op gerechtelijke uitspraken die zij kunnen begrijpen? Als het aan de Leidse hoogleraar Kinderrechten Ton Liefaard ligt, wel. Hij sprak over dit onderwerp op een seminar van het Centre for Children's Rights Amsterdam.

Delen:

Op 1 april zijn de professionele standaarden bestuursrecht van kracht geworden. Deze professionele standaarden zijn door rechters en voor rechters opgesteld.

Delen:

De rechtspraak is te traag en ouderwets. Dat komt door gebrek aan capabel personeel, geld, visie en zelfreflectie op bestuurlijk niveau. Dat is de vernietigende conclusie van de Commissie Visitatie Gerechten.

Delen:
De afgelopen maanden werd duidelijk dat de rechtspraak financieel in zwaar weer zit. Inmiddels ligt er een uitgebreid rapport waaruit blijkt dat de rechtspraak de komende jaren niet zelf de problemen zal kunnen oplossen.
Delen:

Iedereen kent ze wel: de geel-zwarte introductieboeken op tal van onderwerpen in de serie dummies. Nu is er ook een 'Hoge Raad voor dummies'.

Delen:

Uitspraken van rechtbanken moeten heldere, eenvoudig te begrijpen taal gaan bevatten. Daartoe maakt D66'er Maarten Groothuizen zich hard.

Delen:

De rechtspraak gaat toch weer verder met de digitalisering van het procederen. Eerder werd bericht dat het KEI-project, waarbij de rechtspraak grotendeels gedigitaliseerd zou worden, definitief mislukt was. Nu wordt er toch een nieuw initiatief gestart. 

Delen:

Het afgelopen jaar verschenen er veel minder verdachten voor de strafrechter. Dat is in lijn met het aantal geregistreerde misdrijven dat eveneens afnam.

Delen:

Wat maakt het ene geloof een godsdienst met de daarbij behorende uit de wet voortvloeiende voordelen en bescherming, en het andere niets meer dan een gewone levensovertuiging?

Delen:

Het project om de rechtspraak te digitaliseren, KEI genaamd, is uitgelopen op een fiasco.  Minister Dekker heeft het project, wat tot nu toe al meer dan 200 miljoen euro kostte, tot nader order stilgelegd.

Delen:

De rechtbank in Limburg heeft besloten dat het voor burgers voortaan mogelijk moet zijn een X in het paspoort op te laten nemen op de plaats waar nu het geslacht staat.

Delen:
De digitalisering van de rechtspraak is mislukt, zo erkent de Raad voor de rechtspraak. De ambities worden stukken lager.
Delen:
De Raad voor de rechtspraak ziet bezwaren voor het experimenteren met legale teelt en verkoop van wiet.
Delen:
Bij megaschikkingen in strafzaken moet de rechter eraan te pas komen, aldus Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak.
Delen:
De Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Raad voor de rechtspraak luidt de noodklok over de digitalisering van de rechtspraak.
Delen:

Vorig jaar zijn partijen in 3.000 rechtszaken naar een mediator verwezen, een forse stijging ten opzichte van 2016.

Delen:
Sms- en whatsapp-berichten op zakelijke telefoons zijn toch opvraagbaar met een Wob-verzoek, zo blijkt uit een uitspraak van de rechter.
Delen:
Mediation tussen slachtoffer en dader van een strafzaak blijkt zeer succesvol.
Delen:

Een initiatief om ex-gedetineerden weer een plekje in de samenleving te bezorgen heeft de CCV Hein Roethofprijs gekregen.

Delen:
De rechter kan experimenteren met eenvoudige procedures, er komt een ‘buurtrechter’ en een ‘schuldenrechter’ en er is aandacht voor ‘vechtscheidingen’, zo staat in het regeerakkoord.
Delen:
Krijgen alle rechtbanken een aparte 'cybercrimekamer' of volstaat het dat rechters meer kennis krijgen van digitale zaken?
Delen:
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot na 1 juli 2019. Het is allemaal veel complexere dan gedacht.
Delen:
De Autoriteit Persoonsgegevens moet handhavend optreden tegen de gemeente Arnhem bij het gebruik van afvalpassen. Maar de gemeente ontwijkt de strijd…
Delen:
De vereenvoudiging van het stelsel van griffierechten leidt tot ongewenste effecten: minder handelszaken en meer zaken in hoger beroep.
Delen:
Nederland behoort tot de top-4 Europese landen van onafhankelijke rechtspraak, zo blijkt uit Europees onderzoek.
Delen:

De rechtspraak in Nederland moet helemaal op de schop, oordeelt een internationaal onderzoeksinstituut.

Delen:

De Raad voor de rechtspraak vindt dat er een grens is bereikt aan het aantal strafzaken die buiten de rechtszaal worden geregeld.

Delen:

Overal registreren camera’s en sensoren onze bewegingen. Maar wie is de baas over die gegevens? De bedrijven die de data verzamelen? De overheid?

Delen:

Gemeenten spelen een steeds belangrijker rol in de jeugdstrafrechtketen. Daarom heeft de VNG een online Wegwijzer ontwikkeld.

Delen:

Een pilot met de inzet van gedragsdeskundigen in vechtscheidingen levert tevredenheid op bij alle betrokkenen.

Delen:

Gemeenten mogen het pgb van een inwoner niet stopzetten als een uitwonend familielid weigert onbetaald te helpen bij het huishouden, zo oordeelt de Centrale Raad van Beroep.

Delen:

Veel noodmaatregelen van burgemeesters zijn strijdig met de wet, zo blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Delen: