Overheidsexpertise.nl is een portal die inspireert met innovaties op het gebied van de inzet van expertise binnen de overheid. Dit kennisplatform behandelt de laatste inhoudelijke ontwikkelingen over legal aan de hand van feiten en opinies in de vorm van achtergrondartikelen, interviews, columns, videofilms en infographics.

Iedereen kent ze wel: de geel-zwarte introductieboeken op tal van onderwerpen in de serie dummies. Nu is er ook een 'Hoge Raad voor dummies'.

Delen:

Uitspraken van rechtbanken moeten heldere, eenvoudig te begrijpen taal gaan bevatten. Daartoe maakt D66'er Maarten Groothuizen zich hard.

Delen:

De rechtspraak gaat toch weer verder met de digitalisering van het procederen. Eerder werd bericht dat het KEI-project, waarbij de rechtspraak grotendeels gedigitaliseerd zou worden, definitief mislukt was. Nu wordt er toch een nieuw initiatief gestart. 

Delen:

Het afgelopen jaar verschenen er veel minder verdachten voor de strafrechter. Dat is in lijn met het aantal geregistreerde misdrijven dat eveneens afnam.

Delen:

Wat maakt het ene geloof een godsdienst met de daarbij behorende uit de wet voortvloeiende voordelen en bescherming, en het andere niets meer dan een gewone levensovertuiging?

Delen:

Het project om de rechtspraak te digitaliseren, KEI genaamd, is uitgelopen op een fiasco.  Minister Dekker heeft het project, wat tot nu toe al meer dan 200 miljoen euro kostte, tot nader order stilgelegd.

Delen:

De rechtbank in Limburg heeft besloten dat het voor burgers voortaan mogelijk moet zijn een X in het paspoort op te laten nemen op de plaats waar nu het geslacht staat.

Delen:
De digitalisering van de rechtspraak is mislukt, zo erkent de Raad voor de rechtspraak. De ambities worden stukken lager.
Delen:
De Raad voor de rechtspraak ziet bezwaren voor het experimenteren met legale teelt en verkoop van wiet.
Delen:
Bij megaschikkingen in strafzaken moet de rechter eraan te pas komen, aldus Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak.
Delen:
De Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Raad voor de rechtspraak luidt de noodklok over de digitalisering van de rechtspraak.
Delen:

Vorig jaar zijn partijen in 3.000 rechtszaken naar een mediator verwezen, een forse stijging ten opzichte van 2016.

Delen:
Sms- en whatsapp-berichten op zakelijke telefoons zijn toch opvraagbaar met een Wob-verzoek, zo blijkt uit een uitspraak van de rechter.
Delen:
Mediation tussen slachtoffer en dader van een strafzaak blijkt zeer succesvol.
Delen:

Een initiatief om ex-gedetineerden weer een plekje in de samenleving te bezorgen heeft de CCV Hein Roethofprijs gekregen.

Delen:
De rechter kan experimenteren met eenvoudige procedures, er komt een ‘buurtrechter’ en een ‘schuldenrechter’ en er is aandacht voor ‘vechtscheidingen’, zo staat in het regeerakkoord.
Delen:
Krijgen alle rechtbanken een aparte 'cybercrimekamer' of volstaat het dat rechters meer kennis krijgen van digitale zaken?
Delen:
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot na 1 juli 2019. Het is allemaal veel complexere dan gedacht.
Delen:
De Autoriteit Persoonsgegevens moet handhavend optreden tegen de gemeente Arnhem bij het gebruik van afvalpassen. Maar de gemeente ontwijkt de strijd…
Delen:
De vereenvoudiging van het stelsel van griffierechten leidt tot ongewenste effecten: minder handelszaken en meer zaken in hoger beroep.
Delen:
Nederland behoort tot de top-4 Europese landen van onafhankelijke rechtspraak, zo blijkt uit Europees onderzoek.
Delen:

De rechtspraak in Nederland moet helemaal op de schop, oordeelt een internationaal onderzoeksinstituut.

Delen:

De Raad voor de rechtspraak vindt dat er een grens is bereikt aan het aantal strafzaken die buiten de rechtszaal worden geregeld.

Delen:

Overal registreren camera’s en sensoren onze bewegingen. Maar wie is de baas over die gegevens? De bedrijven die de data verzamelen? De overheid?

Delen:

Gemeenten spelen een steeds belangrijker rol in de jeugdstrafrechtketen. Daarom heeft de VNG een online Wegwijzer ontwikkeld.

Delen:

Een pilot met de inzet van gedragsdeskundigen in vechtscheidingen levert tevredenheid op bij alle betrokkenen.

Delen:

Gemeenten mogen het pgb van een inwoner niet stopzetten als een uitwonend familielid weigert onbetaald te helpen bij het huishouden, zo oordeelt de Centrale Raad van Beroep.

Delen:

Veel noodmaatregelen van burgemeesters zijn strijdig met de wet, zo blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Delen:

Ruim 500 verordeningen uit 2015 zijn niet rechtsgeldig bekendgemaakt, zo blijkt uit onderzoek van Daadkracht.

Delen:

De kostendelersnorm is toegestaan en dus mag er gekort worden op de uitkering bij het delen van een woning. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep beslist.

Delen:

Hoewel de criminaliteit in 2015 afname, behandelde de Rechtspraak meer strafzaken, zo blijkt uit Criminaliteit en rechtshandhaving 2015.

Delen:

Een Kamermeerderheid vind dat de Rechtspraak een aparte begroting moet krijgen. Het kabinet is tegen.

Delen:

Raadsleden willen nu al aan de slag met de Omgevingswet, hoewel die pas in 2019 wordt ingevoerd.

Delen:

De integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit werkt goed en wordt voortgezet, aldus de minister bij de presentatie van het jaarverslag.

Delen:

VNG heeft een factsheet voor gemeenten gepubliceerd over de zogenaamde schaarse besluiten. Daarin wordt ook een definitie gegeven.

Delen:

De Raad voor de rechtspraak heeft vragen over een wetsvoorstel waardoor politieagenten bij onderzoek naar geweldsgebruik niet meer automatisch als verdachte worden gekenmerkt.

Delen:

De modernisering van de rechtspraak is een forse stap verder nu de Senaat akkoord is met digitaal procederen.

Delen:

De Roermondse politicus Jos van Rey is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. Het OM gaat in hoger beroep.

Delen:

Verontruste rechters hebben een aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie waarin ze hun zorgen uiten over de staat van de rechtspraak.

Delen:

Amsterdam mag uitgeprocedeerde vreemdelingen verwijzen naar de eigen bed-bad-broodvoorziening.

Delen:

Dankzij een aanpassing van de Faillissementswet heeft de stille curator voortaan een wettelijke grondslag.

Delen:

Plannen om gevangenissen te sluiten zijn voorlopig van de baan dankzij een deal tussen de regeringspartijen VVD en PvdA.

Delen:

Gemeenten worden beperkt in hun commerciële activiteiten. Een aanscherping van de wet moet een einde maken aan hun concurrentiepositie.

Delen:

De digitalisering maakt de rechtspraak efficiënter en biedt meer mogelijkheden voor maatwerk. Het verandert ook de werkwijze van de rechter.

Delen:

Gemeenten moeten de Wmo-hulp leveren die nodig is, dat oordeelt de Centrale Raad van Beroep.

Delen:

In 2015 deden de Nederlandse rechters samen 1,7 miljoen rechtszaken af, 85.000 minder dan in 2014. Dit staat in het Jaarverslag Rechtspraak 2015.

Delen:

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de gemeente Westland zijn het oneens over de herbenoemingsprocedure van de burgemeester.

Delen:

Het koppelen van afvalpassen aan het woonadres tast de privacy van bewoners niet aan, aldus de Raad van State.

Delen:

Gemeenten gaan onzorgvuldig om met privégegevens van burgers, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen:

Nu de gemeenten één jaar verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg, is het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen afgenomen.

Delen:

De Raad van State waarschuwt voor de afnemende kwaliteit van wetgeving als gevolg van snelle besluitvorming en de wens tot bestuurlijk draagvlak.

Delen:

De angst dat de kantonrechter onbereikbaar wordt voor kwetsbare mensen is onterecht. Dat zegt handelsrechter Patrick van Geloven in reactie op een NRC-artikel.

Delen:

Enkele rechtbanken communiceren in een proef op digitale wijze met bewindvoerders.

Delen:

De afgifte van een VOG kan straks ook worden geweigerd als iemand nooit veroordeeld is. Dat meldt staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie.

Delen:

Alle contracten die de Rijksoverheid sluit voor het inhuren van uitzendkrachten hebben voortaan een antidiscriminatiebepaling.

Delen:

Een parkeerboete hoeft niet betaald te worden als de parkeerder een onjuist kenteken heeft opgegeven. Brengt de Hoge Raad met deze uitspraak het kentekenparkeren in gevaar?

Delen:

Vanaf 1 maart moet de politie verdachten van strafbare feiten er actief op wijzen dat ze recht hebben op een advocaat bij het verhoor.

Delen:

Het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) van de Rechtspraak heeft ingestemd met een nieuwe leidraad voor tolken en vertalen in strafzaken.

Delen:

Het OM heeft in het verleden ‘met grote tegenzin’ forse dwangsommen uitgekeerd aan misbruikers van de Wob.

Delen:

Journalisten schreeuwen moord en brand nadat zij enkele keren zijn geweigerd bij lokale bijeenkomsten over de opvang van vluchtelingen. De burgemeesters vaardigden een noodverordening of noodbevel uit. Hoe zit het met de persvrijheid? En hoever mag een burgemeester gaan?

Delen:

De Wet Wijziging institutionele bepalingen decentrale bestuur, ook wel bekend als Verzamelwet Gemeentewet is sinds 1 februari 2016 in werking getreden.

Delen:

Gemeenten kunnen voor uiteenlopende zaken en schades aansprakelijk gesteld worden. De regels hiervoor en de jurisprudentie hierover zijn sterk in beweging. Daarom organiseert VNG twee actualiteitencolleges over nieuwe gezichtspunten in jurisprudentie en aansprakelijkheid.

Delen:

Bij politieke besluiten heeft de OR geen advies- en beroepsrecht. Dat is de uitspraak van de Ondernemingskamer in een zaak tussen de gemeentelijke ondernemingsraad en het college van B&W van Diemen over het adviesrecht.

Delen:

Sinds gemeenten de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitvoeren worden ze steeds vaker voor de rechter gesleept vanwege een conflict. Het gaat vooral om het toegekende aantal uren huishoudelijke hulp.

Delen:

Sinds kort kan iedereen alle Bibob-jurisprudentie vinden dankzij een nieuwe online database van het Landelijk Bureau Bibob. Tegelijk maakt het bureau bekend dat de tarieven voor screeningsproducten met 40% omhooggaan.

Delen:

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is niet bedoeld om gemeenten te testen op de uitvoering van de wet. Het doen van oneigenlijke Wob-verzoeken om daarmee geld te verdienen is misbruik van recht. Dat stelt de rechtbank Noord-Holland. 

Delen:

Een uitspraak van Rechtbank Gelderland begin december 2015 verbiedt de gemeente Beuningen precario te heffen op waterleidingbedrijf X. De gemeente had de eigenaar  precariobelasting opgelegd voor ruim 500.00 euro. 

Delen:

De toegankelijkheid van het recht staat er aan het eind van het jaar beter voor dan aan het begin. Twee voorgenomen drempels zijn teruggedraaid: de griffierechten gaan niet omhoog en de voorgenomen uitkleding van rechtbanken gaat niet door.

Delen:

Steeds meer steden voeren een milieuzone in. Naast Utrecht en Rotterdam legt een tiental andere steden beperkingen op aan voertuigen in de stad. Iedere stad heeft zo zijn eigen normen waardoor er een wirwar aan regelgeving ontstaat. Vincent Böhre van stichting Privacy First verwacht dat dit tot rechtszaken gaat leiden.

Delen:
De gemeente Hilversum mag het afsteken van vuurwerk in het centrum van de stad verbieden. Niet alleen de burgemeester, maar ook het college van B&W kan zo’n verbod instellen. Vorig jaar werd het verbod afgeblazen.
Delen:
Er is al veel gezegd en geschreven over de nieuwe Omgevingswet. Wat houdt die wet precies in? Hoe komt hij tot stand? En wat verandert er voor juristen? Erno Schaakxs, jurist van USG Legal Professionals, vertelt.
Delen:
De gemeente Utrecht gaat zich het komende jaar profileren als kinderrechtenstad, omdat zowel de VN als de Kinderombudsman kritiek heeft op de manier waarop Nederland met de rechten van kinderen omgaat.
Delen:
De nieuwe burgemeester van Maastricht, Annemarie Penn, wil een nieuw, landelijk drugsbeleid. Het huidige beleid is volgens haar failliet. "Het point of no return is allang voorbij."
Delen:

Gemeenten kunnen straks woningzoekenden weren uit een probleemwijk als ze crimineel zijn of in het verleden voor veel overlast hebben gezorgd. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Blok.

 

Delen:
Drie bijstandsgerechtigde juristes stappen naar de rechter vanwege de voorwaarden waaronder zij verplicht moeten werken. Ze vinden het onredelijk dat ze minder krijgen betaald dan hun collega-ambtenaren.
Delen:
Huisvest vluchtelingen in de vele leegstaande kantoorgebouwen, wordt de laatste tijd vaak gezegd. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Negen grote gemeenten onderzoeken de mogelijkheden.
Delen:
De politie heeft van minister Van der Steur tijdelijk toestemming om informatie over burgers aan colleges van B&W geven. Dat zal gemeenten vooral helpen bij het opsporen van ‘spookburgers’.
Delen:
De Brabantse gemeente Son en Breugel koopt een pand in het centrum van het dorp Son op. De reden: een langdurig verschil van mening met de bewoners over overlast van evenementen.
Delen:
Een man uit Utrecht moet van de rechter aan de gemeente Leiden 350 euro betalen en een man uit Sassenheim maar liefst 700 euro, wegens misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Delen:
Vorige maand raakten zes toeristen in Zutphen gewond door een vallende tak. Vier van hen moesten naar het ziekenhuis. Ze stellen nu de gemeente verantwoordelijk voor de geleden schade.
Delen:
De Nederlandse overheid heeft Twitter dit jaar al achttien keer informatie gevraagd over 25 accounts. Vorig jaar betrof het slechts vier informatieverzoeken, verdeeld over acht accounts. 
Delen:
Het vermelden van persoonsgegevens op facturen die jeugdzorginstellingen indienen bij gemeenten, is toegestaan. De Jeugdwet biedt daarvoor voldoende grondslag. Om misverstanden te voorkomen wordt via de Veegwet een explicietere grondslag geboden.
Delen:
De (tijds)winst die de Omgevingswet had moeten bewerkstellingen, wordt wellicht weer teniet gedaan wanner een motie die door de Tweede Kamer is aanvaard, wordt uitgevoerd. De procedure loopt dan minimaal een jaar vertraging op.
Delen:
De Tweede Kamer wil niet alleen voor provincies en het Rijk, maar ook voor gemeenten een verplichte omgevingsvisie. Het is een van de wijzigingen op het wetsvoorstel Omgevingswet.
Delen:

De zaak tussen de gemeente Hof van Twente en de VOF Landgoed Hof van Twente moet over. Met deze uitspraak stelt de Hoge Raad dat het gerechtshof onvoldoende rekening heeft gehouden met de zelfstandige positie van de gemeenteraad.

Delen:

De rechtbank in Den Haag stelt de stichting Urgenda in het gelijk in een zaak tegen de Staat. De overheid moet extra maatregelen nemen om de uitstoot van broeikasgassen verder terug te brengen.

 

Delen:
Diverse Nederlandse gemeenten worden overspoeld met bezwaarschriften over de Wmo-beschikkingen, blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur. Om al die bezwaarschriften goed te kunnen behandelen, kan USG Legal Professionals uitkomst bieden.
Delen:
De Tweede Kamer steunt de Omgevingswet en geeft gemeenten daarmee de bevoegdheid om permanent te kunnen afwijken van milieunormen. Daarmee wordt het voor mensen mogelijk om te wonen op "unieke locaties" en daarbij hinder van geluid of stank te accepteren.
Delen:
Niet meer een vast contract of een detachering, maar juist de uitdaging van het overnemen van een compleet proces. Dát is wat professionals vandaag de dag willen, betoogt hoofleraar Transitiekunde Jan Rotmans.
Delen:

De Nederlandse rechtsstaat bezet de vijfde plaats op de wereldranglijst Rule of Law Index. Op deze lijst, die jaarlijks wordt samengesteld door het World Justice Project, is Venezuela de hekkensluiter op plaats 102.

Delen:
Er zijn in Nederland veel gemeenten die last hebben van 'beroepsbezwaarmakers' die een beroep doen op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) om de dwangsom te innen die bij te late beantwoording geldt. De Tweede Kamer wil daar verandering in brengen.
Delen:
Digitaal procederen is een stapje dichterbij gekomen. Onlangs heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel dat dit in eerste aanleg mogelijk maakt, aangenomen. Als de planning wordt gehaald, gaat de nieuwe werkwijze op 1 januari 2016 in.
Delen:

De Wetgevingskalender is onlangs vernieuwd. Naast een uitgebreidere zoekfunctie is er nu ook informatie over inwerkingtredingen van wetten te vinden. Verder geeft de Wetgevingskalender nu voortgangsinformatie bij wetsvoorstellen. 

Delen:

Het aantal rechtszaken is in 2014 gestegen met ongeveer 2% ten opzichte van 2013. Dat staat in het Jaarverslag Rechtspraak 2014, dat in april is verschenen. 

Delen:

Hoewel de Eerste Kamer nog moet besluiten over de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren, zijn diverse overheden al druk bezig met de plannen voor de uitvoering ervan. Met de wet, die 2,5 jaar na goedkeuring van de Eerste Kamer in werking treedt, worden (rijks)ambtenaren ‘gewone’ werknemers. Daarmee verandert er uiteraard heel veel.

Delen: