Driekwart van de jonge medewerkers is tevreden met zijn loopbaan, blijkt uit het Young Professional Onderzoek 2015, een samenwerking van de Vrije Universiteit Amsterdam, Stichting 4YoungPeople en Careerwise.nl. Wel is slechts 13 procent van de 900 ondervraagden helemaal tevreden. Er is dus nog ruimte voor verbetering. Vooral bij young professionals met een tijdelijk contract: die zijn het minst tevreden.

Zelfsturing blijkt moeilijk

Opvallend in dit onderzoek, met als thema Job & Career Crafting, is de lage score op de mate waarin jonge professionals zelf sturing kunnen geven aan hun loopbaan. HR kan hen nog wel een handje helpen bij het proactief loopbaandoelen stellen en de vertaling hiervan naar concrete acties. Verder maken jonge professionals weinig gebruik van hun netwerk, terwijl dat juist in deze krappe arbeidsmarkt een belangrijke loopbaancompetentie is. Ook hier is advies en begeleiding vanuit HR wenselijk.  Een positief punt is dat jonge professionals bovengemiddeld scoren op reflecterende loopbaancompetenties zoals ‘wie ben ik’, ‘wat kan ik’ en ‘wat wil ik’. Opvallend genoeg scoren mannen hoger op de loopbaancompetentie ‘zelfprofilering’ dan vrouwen.

Werkstress

Uit het onderzoek blijkt ook dat jonge professionals snel geneigd zijn om extra taken en projecten op zich te nemen. In combinatie met het feit dat ze minder goed in staat zijn in om emotionele en mentale taakeisen te verlagen, kunnen ze hierdoor een hoge werkdruk ervaren. Hier ligt ook een taak voor leidinggevenden en HR: het tijdig herkennen van werkstress en het ondersteunen van de jonge professionals hierbij.

Bron: www.pwdegids.nl

 

Delen: